LR Ģenerālprokuroram
Ērikam Kalnmeijeram
O.Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, LV-1801
 
 
Par prokurora rīcības nepieciešamību Krimināllikuma
90. un 92. pantos minēto noziegumu novēršanai.
 
Krimināllikuma 10. nodaļā “Noziegumi pret valsti” ir noteikta atbildība par Latvijas valsts pamata – suverēnās gribas – sagrozīšanu: 90. pantā “Kavēšana realizēt vēlēšanu tiesības, tiesības piedalīties likuma ierosināšanā, tautas nobalsošanas ierosināšanā, tautas nobalsošanā un Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanā” un 92. pantā “Parakstu vākšanas, vēlēšanu un tautas nobalsošanas dokumentu viltošana, nepareiza balsu saskaitīšana un aizklātas balsošanas pārkāpšana”.
 
Pārkāpumu sekas, kas kropļo suverēno gribu, izraisa negācijas citās jomās. Vajadzīga ātra, precīza prokurora rīcība apturēt vēlētāju tiesību pārkāpumus, atjaunot iespēju balsot.

Iepriekš lūdzām veikt prokurora rīcību, novērst Krimināllikuma 90. un 92. pantos paredzētos nodarījumus, kas notiek daudzviet Latvijā, kā spilgtu piemēru minot faktus Burtnieku novadā 2017. gada jūlijā. Atbildīgās personas apzināti kavē realizēt vēlētāju tiesības.

Noziegumu novēršana un izmeklēšana ir prokuratūras kompetencē. Prokurors A.Pormalis atrakstījās, atbildību nepareizi pāradresējot uz Centrālo vēlēšanu komisiju.

Divu gadu laikā stāvoklis valstī nav uzlabojies. Faktu skaits, kuri satur Krimināllikuma 90. un 92. pantu pazīmes, ir pieaudzis. Vēlētāji šogad jau ir ziņojuši ap 30 faktu Limbažu, Ogres, Tukuma, Jelgavas u.c. novados, kur kavēta likumprojektu parakstīšana gan apzināti, gan bezdarbības dēļ (atbildīgās personas nozaudējuši piekļuves kodus, u.c.).
 
Lūdzam Ģenerālprokuroru norīkot prokuroru, kurš organizētu Krimināllikuma 90. un 92. pantos paredzēto noziedzīgo nodarījumu novēršanu valstī, izstrādātu ieteikumus, kā rīkoties vēlētājiem. Noziegumu novēršana nav CVK funkcija. Uz vēlētāju tiesību pārkāpumiem būtu jāreaģē nekavējoši. Vēlēšanas vai likumu parakstīšana notiek īsu brīdi. Pēc konstitucionālo procedūru slēgšanas vairs nav iespējams atjaunot pilsonim tiesības, kuras tika liegtas.

Pieteikto nodarījumu ar Krimināllikuma 90. un 92. pantu pazīmēm pārbaude atšķiras no nodarījumiem citos pantos (miesas bojājumi, zādzības u.c), kur iespējama mazāka steiga.
 
1) biedrības 07.09.2017. iesniegums Ģenerālprokuroram (gaismas kopija);
2) Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurora A.Pormaļa 07.10.2017. atbilde (kopija).
 
Rīgā, 2019.gada 03.jūlijā, Nr.26
 
 
 
 
 
(1) Par apzinātu kavēšanu personai brīvi piedalīties saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem rīkotajā parakstu vākšanā likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanai vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanai, lietojot vardarbību, viltu, draudus, uzpirkšanu vai citā prettiesiskā veidā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.
 
(2) Par parakstu vākšanas dokumentu viltošanu likuma vai tautas nobalsošanas ierosināšanai vai Eiropas pilsoņu iniciatīvas atbalstīšanai vai par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dokumentu viltošanu vai balsu apzināti nepareizu saskaitīšanu, kā arī par apzinātu aizklātas balsošanas pārkāpšanu, ko izdarījusi valsts amatpersona vai vēlēšanu komisijas loceklis, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem.