Iniciatīvas grupa “Pašvaldība-90”
2024.gada 23.aprīlī tiek rīkota konference saistībā ar 34.gadskārtu, kopš notika Tautas sapulce “Daugavas” stadionā, kurā sanāca vēlētāju pilnvaroti visu līmeņu pašvaldību 8086 deputāti, lēma atjaunot Latvijas neatkarību. Konferences mērķis ir nodot pieredzi šodienas paaudzei, sniegt vērtējumu, kā tikuši izpildīti1990. gada lēmumi, sniegt esošās situācijas analīzi un ieteikumus šodienas rīcībai. Konference notiks Latvijas Pašvaldību savienības konfrenču zālē, Rīga, Mazā Pils iela 1, 4.stāvā. Plānota iespēja - konferences norisi skatīt attālināti www.lps.lv, sadaļā Tiešraides. Konferenci vadīs – Andris Jaunsleinis
 

Konferencē izskatāmās tēmas

1. Latvijā veiktās pašvaldību reformas sekas, ietekme uz stāvokli tautsaimniecībā, kā arī uz drošību Latvijā. Nepieciešamās izmaiņas. 

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu izlietojums: Latvijas problēmas.

3. Kopienu un kooperācijas veidošana pagastos un pilsētās. Latvijas iedzīvotāju iniciatīvu atraisīšana, līdzdalība pārvaldē.

Aicinām nevalstiskās organizācijas, aktīvistus, ikvienu Latvijas pilsoni iesaistīties likumprojekta atbalsta kopā.


Paveras iespēja atjaunot 1922. gada "Likumu par Saeimas vēlēšanām", kurš paredz iesniegt arī bezpartejisko sarakstus, ja atbalsta 100 vēlētāji.
Par šo ideju ir runājuši daudzi. Tagad Likumprojekts par 1922.gada Likuma atjaunošanu ir iesniegts Centrālā vēlēšanu komisijā (CVK).

Latvijā ir 1,5 milj. vēlētāju. Ikvienam ir tiesības zināt, ne tikai Saeimas deputātiem, Ministru kabinetam un Valsts Prezidentam, bet arī tautai ir likumdošanas iniciatīvas tiesības (Satversmes 64.,78.panti). Iniciatīvas grupas iesniegtais likumprojekts jāparaksta 1/10 vēlētāju, t.i. aptuveni 150 tūkstoši parakstu.

Likumprojektu reģistrē CVK, bet nauda budžetā vēlētāju informēšanai netiek piešķirta. Tāpēc likumprojekta atbalstītāju kopai ir uzdevums informēt 1,5 milj. vēlētāju Latvijā un ārzemēs, kad un kur notiek vēlētāju rosināto likumprojektu parakstīšana un kāda ir ierosinātā likumprojekta būtība.

Tas ir milzu darbs un jāpaveic gada laikā, bet ir paveicams, ja notiek plaša sabiedrības līdzdalība.

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!
Piederība Latvijai - Mantojuma zīme (projekts apspriešanai) 2019 
 
Koncepcijas projekts apspriešanai.
Savas tiesības apliecina pats mantotājs, pašrocīgi parakstot likumu, kas atceļ 2012. gada grozījumus, kuri uzlika apgrūtinājumus suverēnai varai - pilsoņu kopumam - ierosināt likumus vai tos atcelt.
Arī zīmes izdruku veic pats mantojuma pieņēmējs. Tādējādi nav starpnieku.
Izdrukas tehnisko resursu piedāvās biedrība APPL.
Mantojuma pieņēmējs ievada skaitļus (datumu un apliecinājuma numuru), pēc kuriem e-sistēma ģenerē zīmes unikālo numuru (izdrukas secībā).
Unikālais numurs ļaus zīmes saņēmējam apmainīt to pret personalizētu zīmi (kad zīmju izgatavošanu uzņemsies Latvijas valsts).