Aicinām pievienoties likumprojekta atbalstītāju kopai!

2020.gada 10. jūnijā, Saeima attālināti balsojot pieņēma izmaiņas valsts dzīves pamatos – “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. (Sauktu arī par pašvaldību reformas likumu).
Likums ietekmēs pilsoņu maciņus, īpašumus, statusu, dzīves apstākļus, demogrāfiju, tautsaimniecību. Četrdesmit pašvaldības rakstīja lūgumu neizsludināt likumu. Loģiski būtu – rīkot tautas nobalsošanu, kurā apstiprina šo likumu, vai noraida to. Uzdod pārstrādāt. 

Pilsoņiem ir jābūt iespējai lemt!

Atvērtās Pārvaldības partnerība Latvijā (APPL) piedāvā likumprojektu “Likums par 2020. gada 10.jūnija likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” atcelšanu reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). 

Vēlētājiem izveidojot iniciatīvas atbalsta kopu, tiktu izpildīts Satversmes sapulces 1922. gada kritērijs: 1000 cilvēku  iesniedz likumprojektu CVK. CVK reģistrē likumprojektu un izsludina parakstu vākšanu. Ja likumprojektu paraksta desmitā daļa vēlētāju (154 868), tad notiktu Tautas nobalsošana.


Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotosAicinām pilsoņus izmantot savas tiesības un balsot/parakstīties pret balsošanas ierobežojumiem
 Logs aizvērsies pēc 12 sekundēm
Centrālajai Vēlēšanu komisijai
CVK priekšsēdētājai Kristīnei Bērziņai
Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050
 
Izslēgt no CVK instrukcijas nevajadzīgus apgrūtinājumus vēlētājiem.

Latvijas Ministru kabinets, izpildot 75 valstu parakstīto Atvērtās pārvaldības deklarāciju (Latvijas prezidents parakstīja Ņujorkā, ANO mītnē 2011.gadā), ir ar 07.11.2017. rīkojumu nr. Nr.433 apstiprinājis “Latvijas Trešais Nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns (2017.-2019. gadam)”. Plāns paredz atvieglot procedūras - ieviešot risinājumus digitāli.
 
Ieguldot 0,6 milj. eiro nodokļu maksātāju naudas (vēlētāju naudas), VARAM sadarbībā ar CVK un pašvaldībām ir izveidojusi papildu pakalpojumu Vienoto pakalpojumu tīkla ietvaros – likumprojektu parakstīšana.
 
Rezultātā, nepieciešamie lēmumu pieņemšanai dati ir CVK pieejami digitāli. Vairs nav praktiskas nepieciešamības, kā arī nav leģitīmas jēgas uzturēt CVK instrukcijā apgrūtinājumu vēlētājiem.
 
Novecojusi, nesamērīgi apgrūtinoša ir CVK prasība – ne vien parakstīt likumprojektu pašvaldībā vai pie notāra, bet vēl papildu iesniegt rakstveida paziņojumu CVK, par veikto parakstīšanu. Nesamērība ir acīmredzama – jo netiek no citas grupas: digitāli latvija.lv parakstījušiem - katram prasīts iesniegt CVK apliecinošu dokumentus.
 
Argumenti mainīt instrukciju ir 10.05.2018. vēstulē iesniegti CVK.
CVK 13.06.2018. atbildes vēstulē Nr.02-01.7/1-45e teikts, ka lūgs Saeimu.
Ir pagājis gads, kura laikā nav novērsta pretruna CVK instrukcijā.
Biedrība atkārtoti lūdz CVK izslēgt no CVK instrukcijas novecojušās prasības.
 
Pielikumā:
1) CVK 13.06.2018. atbilde Nr.02-01.7/1-45e (gaismas kopija);
2) biedrības 10.05.2018. iesniegums CVK (gaismas kopija).
 
Rīgā, 2019.gada 03.jūlijā, Nr.25