Biedrība „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”

reģ. Nr. 40008218958

Desmit gadu darba jubilejas pasākums-konference

2023. gada 19.decembrī                                                                         Rīgā, Akadēmijas laukumā 1

Rezolūcija

2023. gada 19. decembrī, biedrības desmitgades pasākuma dalībnieki no kuriem vairums balsojuši par valsts Neatkarības atjaunošanu, apsprieduši ierosmes un priekšlikumus pilsoniskās sabiedrības aktivizācijai, secina:

    Valsts pastāvēšanas galvenais kritērijs ir:  tautas stāvoklis, labklājība un dzīvotspēja.

     Diemžēl, saimnieciskās attīstības rādītāju ziņā Latvija arvien vairāk atpaliek no Baltijas  un arī no Centrāleiropas valstīm.

  Tautas skaitīšanu dati:  1897. gadā ir 1`318`617 latvieši, 2011.gadā - 1`285`136; bet 2021.gadā - 1`249`647 latvieši.  Skaitļi  liecina, ka ir jāceļ dzimstība un atbalsts bērniem, jo 2022. gada janvārī uz vienu jaundzimušo ir 2,19 mirušie.

    Uzskaitījums arī liecina, ka nav izpildīts valsts uzdevums – nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu cauri gadsimtiem.

    Saeimā bez pamata bieži lieto izņēmuma procedūru – steidzamību. Tas  nozīmē, ka likumprojektu skata tikai divos lasījumos, bez plašas apspriešanas, atstumj prezidentu no iespējas apturēt nekvalitatīvus likumus. Šāda prakse ir pretrunā Satversmes 75.panta jēgai (skat. Valsts prezidenta 11.12.2020. paziņojumu nr.17).

Saeimas sēdēs tiek  praktizēts mainīt darba kārtību bez visu deputātu klātbūtnes un bez balsošanas. Deputāti nekonsultējas ar vēlētājiem. Aizmirstot, ka Satversmes 5. pants nosaka- “Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem”.

Pirmskara Latvijā iedzīvotājus iegādāties Ķeguma HES akcijas mudināja ap 2 000 biedrību.  Tolaik biedrībās sprieda par principu izpildi, dabiskajām tiesībām.

Pirmskara Latvijā bija aizliegts kavēt parakstu vākšanu, kavēt sasaukt tautas nobalsošanu.


Uzskatām par nepieciešamu:

1. aicinām visas biedrības un sabiedriskās organizācijas apspriest tiesību principus, apgūt dabiskās tiesības.

2. veikt auditu Saeimā, noskaidrot faktisko stāvokli procedūru izpildē. Novērst nepareizo praksi Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā sniegt formālas atbildes uz pilsoņu iesniegumiem.

3. aicinām Centrālo vēlēšanu komisiju novērst šķērsli, kurš kavē vēlētājus sasaukt tautas nobalsošanu apturētam Notariāta likumam, kura tieši paredzēta Satversmē 72.pantā. Tā kā sasaukšana ir veicama īsā 30 dienu termiņā klātienē (parakstu vietas ir atsevišķi: skolās, kultūras namos u.tml.), tad par šķērsli ir kļuvusi uzmanības novēršana uz cita statusa parakstu vākšanām: par trim likumprojektiem (kas virzīti “no apakšas uz augšu”) un lēmumu atlaist Saeimu. Parakstīšanā tie būs ilgi, vienu gadu, un šajā situācijā nevar būt prioritāri.
Atbilstoši Satversmes jēgai, šīs paralēlās cita statusa parakstu vākšanas uz laiku jāaptur, jo maldina un kavē sasaukt tautas nobalsošanu par apturēto Notariāta likumu.


Apstiprināta konferences dalībnieku noslēguma balsojumā. Balsojuma pareizību apliecina:  Ivars Redisons, Andrējs Krūmiņš