Centrālajai Vēlēšanu komisijai
Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050


Rīgā, 2023.gada 20.septembrī. Nr.11. 

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.pantu lūdzam reģistrēt parakstu vākšanai likumprojektu „Likums par 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

Biedrības „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” dibinātāji ir 16 fiziskas personas (visi - LR pilsoņi), biedrība ir reģistrēta un darbojas Latvijas likumos noteiktajā kārtībā un ir tiesīga ierosināt vēlētāju parakstu vākšanu likumprojekta iesniegšanai.

Likuma projekts ir izstrādāts, ievērojot „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” prasības (Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr.108). Likuma projekta teksts tika atzīts par pilnībā izstrādātu jau 2014.gadā, arī iepriekšējā sēdē 2022. gadā CVK pievienojās šim atzinumam. Atbilstības noteikšanas kritēriji nav mainījušies.

Likums neaizliedz pieteikt likumprojektu atkārtotai parakstīšanai.

CVK ir informēta par konstatētiem apgrūtinājumiem, kuri kavēja iepriekšējo likumprojekta parakstīšanu, un nebija atkarīgi no iniciatoriem. Daļā pašvaldību nav izpildīts CVK norādījums sakārtot pieejami vēlētājiem parakstu apliecinātāju darbu. Valsts līmenī lēni notiek elektroniskās parakstīšanas modernizācija.

Pieteikt likumprojektu reģistrācijai CVK nolemts biedru sapulcē 13.09.2023.

Lūdzam CVK reģistrēt likumprojektu vēlētāju parakstīšanai.
Vienlaikus lūdzam pieteikumu izskatīt ātrāk, ievērojot apstākli, ka ekspertu atzinumi par likumprojektu ir saņemti.


Pielikumā:
  1) likumprojekts „Likums par 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, (uz vienas lapas).

2) biedrības atbilstību likuma prasībām apliecinoši dokumenti.Biedrības uzdevumā: Andrejs Krūmiņš

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!