Centrālajai Vēlēšanu komisijai
CVK priekšsēdētājai Kristīnei Saulītei
Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050

Rīgā, 01.01.2024. Nr. 01

Lūgums sniegt pašvaldību vēlēšanu komisiju adreses ar CVK lēmumu Nr. 18 izsludinātajā parakstu vākšanā

 

Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 16.11.2023 lēmumu Nr.18 “Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai” 07.12.2024. līdz 05.01.2024. notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likuma “Grozījumi Notariāta likumā”.

Parakstu apliecināšanas instrukcija CVK apstiprināta 14.11.2023, lēmums Nr.25. Instrukcijas p.14-15 paredz organizēt parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā. CVK lapā ievietota veidlapa “Iesniegums organizēt parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā”.

Veidlapā iedrukāts paskaidrojums: “Parakstu vākšana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta 2024. gada 5. janvārī. Iesniegums jānogādā parakstu vākšanas vietā vai pašvaldības vēlēšanu komisijā līdz 2024. gada 4. janvārim”. Nav saite uz adrešu sarakstu.

Vairāki vēlētāji, mūsu biedri un atbalstītāji, informē biedrību, ka nav varējuši atrast CVK lapā sarakstu ar pašvaldību vēlēšanu komisiju adresēm, kur nogādāt iesniegumu.

Iepriekšējā parakstu vākšanā 2022. gadā tautas nobalsošanas rīkošanai par apturētu likumu “Grozījumi Ostu likumā” bija tāds saraksts- publicēts CVK lapā, ar 43 pašvaldību komisiju adresēm - kur nogādāt/iesūtīt iesniegumu, organizēt vēlētāja atrašanās vietā.

Šo 2022. gada sarakstu ar komisiju adresēm, iespējami, var izmantot arī 2024. gadā. Jādomā,  adreses varētu būt tās pašas, aizvadītā gada laikā nemainītas.

Lūdzam CVK veikt salīdzinājumu: 2022. gadā CVK publicētās 43 pašvaldību vēlēšanu komisiju adreses, iesniegumiem organizēt parakstu vākšanai vēlētāju atrašanās vietā, ar pašreizējo stāvokli komisijās. Precizēto adrešu sarakstu lūdzam izsniegt biedrībai.

Mums jāsniedz atbilde saviem biedriem un atbalstītājiem, par viņu tiesību izpildes praktisko iespēju – pašvaldību vēlēšanu komisiju adreses, kur iesniegt iesniegumu, organizēt parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā.

 Vienlaikus, lūdzam labot pārrakstīšanās kļūdu CVK lapā – nepareizi nomainīts termins  “tautas nobalsošana” (rakstīts Satversmē) ar citu vārdu, neparedzētu Satversmē, likumos un CVK instrukcijās – ar vārdu “referendums”.

CVK lapā nekorekti rakstīts:  Līdz 2023. gada 26. decembrim plkst 16:00 par referenduma rīkošanu bija parakstījušies kopumā 16 170 balsstiesīgie iedzīvotāji.

Satversmē 72.p. paredz: pieprasījums rīkot tautas nobalsošanu par apturēto likumu.


Pielikumā:  2022. gada parakstu vākšanā izziņotās pašvaldību vēlēšanu komisiju adreses.


Vēstule parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmoguBiedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!