Augsti godātie Saeimas deputāti, Prezidenta kungs, augstskolu rektori un mācībspēki!

Nenoliedzami, šis sarežģītais laiks ir kļuvis par pārbaudījumu ļoti daudzām lietām: gan tam, kā mēs ārstējam, gan tam, kā mēs mācām, gan arī tam, kā mēs uzlūkojam viens otru. Esam spējuši pielāgoties gan attālinātam darbam, gan savrupai dzīvei un diemžēl esam pieraduši arī pie tā, ka rītdiena vēl ilgi nebūs stabila un plānojama. Cilvēce savā ilgajā mūžā ir pārvarējusi visdažādākās krīzes – karus, slimības, dabas postījumus, bet katra krīze cilvēku ir padarījusi par Cilvēku – tikai tā mēs varam dzīvot uz šīs zemes. Cilvēcība, rūpes par savu tuvāko, rūpes par jaunāko – šie principi vienmēr ir palīdzējuši pārvarēt visas likteņa grūtības.

Mūsu jaunieši, mūsu lielākā cerība, mūsu nākotne – jauniešiem ir vienmēr bijusi izšķirošā loma mūsu vēstures līkločos – studentu aizsāktās kustības un aktīvā dalība savas dzimtenes aizstāvībā ir ielikusi spēcīgus patriotisma pamatus mūsu valsts dibinājumā. Arī tagad viss lielākais krīzes smagums ir gūlies uz mūsu jauniešu pleciem un visgrūtākais uzdevums šajā neskaidrību pilnajā laikā ir – saglabāt uzticību saviem sapņiem, iet savu ceļu un turēt nākotni gaišu. Valsts iet bojā, kad tās jaunieši zaudē cerību. Lielākais ieguvums mūsu sabiedrībai ir mērķtiecīgi studējoši jaunieši, kas neatsakās no saviem sapņiem, bet sevi atrod jomā, kurā vēlas gūt zināšanas un izaugsmi.

Mēs nevaram lepoties ar lielu skaitu studētgribošo jauniešu – vien vairāk kā puse no visiem Latvijas jauniešiem redz sevi iegūstam kādu lielu un svarīgu profesiju. Šajā laikā, kad mēs apzināmies – trūkst atbalsta zinātnei, trūkst atbalsta speciālistu atalgojumam, jauniešu vēlme studēt un sapņot par savu profesiju ir – liela drosme. Šī drosme ir jāatbalsta un iecerēm ir jādzīvo līdzi.

Publiskā telpā pieejamās ziņas liecina par to, ka atsevišķās Latvijas augstskolās vadība ir pieņēmusi stingrus lēmumus – nevakcinētajiem studentiem pašiem par saviem līdzekļiem maksāt par regulārajiem COVID-19 testiem, kuri būs nepieciešami, lai apmeklētu nodarbības. Tas nozīmē, ka noteiktai daļai studentu materiālu apstākļu dēļ būs liegta iespēja turpināt studijas, vai tās uzsākt. Tas nozīmē, ka šāda iemesla dēļ Latvija pazaudēs studētgribošos jauniešus un, iespējams, neiegūs kādu izcilu zinātnieku, ārstu vai citu speciālistu. Šāda pieeja nebūtu pareiza.

Esam iepazinušies arī ar citu valstu pieredzi studiju procesa organizēšanai Covid-19 krīzes situācijā, un secinājām, ka, piemēram, Oksfordas vai Kembridžas universitātēs nav noteikta obligāta vakcinācija un testu veikšanu apmaksā valsts. Arī Tallinas un Stokholmas universitātēs nav noteikta obligāta vakcinācija, turklāt Tallinas Universitāte nepieprasa veikt testus bezsimptomu gadījumos.

Ņemot vērā augstāk minēto, mēs, studentu vecāki un atbalstītāji, lūdzam jūs nepagriezt muguru nākotnei, nelikt studentiem stāvēt izvēles priekšā – vakcinēties, maksāt par testu, vai aizmirst par savu sapni. Mēs lūdzam nodrošināt mūsu jauniešiem vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēt viņus atkarībā no viņu medicīniskā statusa. Ja ir nepieciešams testēt studentus, lūdzu rodiet iespēju segt šo testu izmaksas, lai studentiem nebūtu jāpieņem smags lēmums atteikties no sava aicinājuma un sapņa īstenošanas.

Katrs nepiepildītais sapnis, katri nogrieztie spārni būs uz mūsu visu sirdsapziņas, ja mēs tagad neiestāsimies par vienlīdzību un taisnīgumu.

Latvijai nav nākotnes bez Latvijas jauniešiem. Lūdzu, palīdziet to saglabāt!Studentu pārstāvis -  vecāks Viesturs Rozenbergs.