Sabiedrība ir satraukta par nodomu Darba likumā paplašināt uzteikuma iespējas pēc darba devēja iniciatīvas. Priekšlikums grozīt Darba likumu nav apspriests arodbiedrībās un Trīspušu padomē. Iznāk, ir pārkāpti atvērtās pārvaldības principi.

Darba likuma 101. pants Darba devēja uzteikums https://likumi.lv/ta/id/26019-darba-likums un Administratīvā procesa likums, regulē varas attiecības ar pilsoni, nodrošinot cilvēka tiesību prioritāti, 4. - 17. pants - tiesību principi https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums.
 
Cilvēces vēsturē un arī Latvijas praksē darba attiecības var pārtraukt, ja cilvēks ilgstoši slimo. Ja slims cilvēks aplipina veselo - var atsevišķios gadījumos iestaties atbildība. Sodīt var tad- ja ir radušās reālas kaitīgas sekas citiem. Nepareiza ir iecere sodīt, uzteikt darba līgumu ar veselu cilvēku, ja vesels cilvēks vēlas dzīvot ar savu dabisku imunitāti, nevēlas pēc darba devēja ieskata savā ķermenī ievadīt kādas vielas.
 

10.pants. Tiesiskās paļāvības princips

Privātpersona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas sekas.

Satversmes ievadā (preambulā) minēts:
"Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību, atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu"
 
"Latvijas valsts ir izveidota,(..) lai garantētu latviešu nācijas (..) pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību".

Ja cilvēki baidās, ka kļūda medikamentos var novest pie neauglības, bet dzimstības mazināšanās apdraud nācijas turpmāku pastāvēšanu,
tad nevar piespiest cilvēku rīkoties pret Satversmi.

Pilsoņi var individuāli vērsties pie atbildīgām amatpersonām ar iesniegumu nepieļaut diskriminējosas izmaiņas.
 

Autors lūdza vārdu nepubliskot

Pieprasījums nepieļaut diskriminējošu tiesību normu pieņemšanu 

Vēršos pie Jums saistībā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo ziņu par konceptuālu Ministru Kabineta lēmumu dot darba devējiem tiesības uzteikt darba līgumu darba ņēmējiem, kuri līdz 15. septembrim nebūs saņēmuši vakcīnu pret Covid-19. Tāpat paredzēts ieviest prasību par obligātu vakcināciju medicīnas personālam, kā arī izglītības un sociālās aprūpes darbiniekiem. 

Lai gan attiecīgās tiesību normas vēl nav stājušās spēkā, ar šo iesniegumu es vēlos izteikt savu protestu pret šo nodomu un pieprasu Jums, savas kompetences ietvaros, nodrošināt, ka šāds regulējums netiek pieņemts.  Diskusija par un ap obligāto vakcināciju ir pretrunā ar pašas valdības pārstāvju iepriekš paustajiem argumentiem, kuri paši par sevi jau dod visu nepieciešamo pamatojumu šajā iesniegumā izteiktajai prasībai:

2021. gada 9. janvārī plašsaziņas līdzekļiem[1] ministrs Pavļuts pauda sekojošo: "...Brīvprātīga vakcinācija ir fundamentāls vakcinācijas pamatprincips. Mēs negribam kļūt par totalitāru valsti....". Šis citāts īpaši spilgti raksturo šodienas situācijas absurdumu un to, kādā virzienā iet mūsu valsts, turpinot vakcīnu uzspiešanas kampaņu. 

2021. gada 27. janvārī Veselības ministrija, atbilstoši 2021. gada 21. janvāra Saeimas Sēžu nodrošinājuma nodaļas vēstulei Nr. 622.12/5-6-13/2, sniedza šādu informāciju:

“... tādējādi arī lēmums vakcinēties vai nevakcinēties pret Covid-19 nekādi nevar ietekmēt ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas vai ārstniecības iestādes darbinieka darba tiesiskās attiecības, kuras ir noteiktas Darbā likumā”.

Šo pašu 2021. gada 28. janvārī uzsvēra arī Valsts darba inspekcija[2], sakot sekojošo: „Covid – 19 vakcinācija ir brīvprātīga. Ja darbinieks atsakās to veikt, darba devējs nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas, piemēram, uzteikt darbu”. Šis viedoklis balstīts darba likuma regulējumā, kas paredz nediskriminējošu attieksmi pret visiem darba ņēmējiem. 

Visbeidzot, prasībā vakcinēties obligāti ir skaidrs un nepārprotams cilvēktiesību pārkāpums. Nevienam nav tiesību uzspiest medicīnisku manipulāciju veikšanu. Jebkāda sankcijas par vakcīnas pret Covid-19 nepieņemšanu tulkojams kā uzspiešana. Ministru Kabineta ieceres faktiski ir solis uz Satversmes un Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējā cilvēktiesību deklarācijas pārkāpumu. 

Ņemot vērā minētos argumentus, es pieprasu nesaskaņot jebkādu normatīvo aktu projektu, kas tiešā vai netiešā veidā paredzētu Covid-19 vakcīnu lietošanas obligātumu un sankciju noteikšanu pret darba ņēmējiem, kuri vakcīnu nebūs saņēmuši. Par soļiem, ko paredzat veikt šādu normatīvo aktu izstrādes un saskaņošanas gaitā attiecībā uz šinī pieprasījumā paustajiem apsvērumiem, informējiet e-pastā uz iesniegumā norādīto adresi.

[1] https://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/pavluts-jasaka-ka-mes-potejam-lenak-neka-varetu/

[2] https://www.facebook.com/darbainspekcija/posts/3666439480102835

 

LEJUPLĀDĒT IESNIEGUMU (DOCX)

Adresāti: iestādes un adreses,
Veselības ministrijai, Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, Latvija
Tieslietu ministrijai, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536, Latvija
Labklājības ministrijai, Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, Latvija
Ekonomikas ministrijai, Brīvības iela 55, Rīga, LV–1519, Latvija
Finanšu ministrijai, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija
Valsts darba inspekcijai, Kr.Valdemāra ielā 38 k-1, Rīga, LV–1010, LatvijaBiedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!