2021.gada 18.augusta Tautas sapulces-piketa petīcija Latvijas valsts Prezidentam
Valsts prezidents Egils Levits par protestiem pret "obligātu vakcināciju" 2021.gada 19.augustā sacīja: "Mēs neesam pretinieki viens otram."
Viņš uzsvēra, ka izšķirīgos brīžos Latvijas tauta ir solidāra un arī šobrīd neviens nedrīkst tikt aizmirsts un atstāts malā. Pēc Levita teiktā, mūsu ienaidnieki pašlaik ir Covid-19 un Baltkrievijas iniciētais hibrīdkarš uz robežas. Un valdībai ir uzdevums novērst abus šos apdraudējumus.
Runājot par tautas solidaritāti, valsts galva uzsvēra, ka Covid-19 piesardzības un drošības pasākumi ir vajadzīgi ne tikai, lai mēs paši pasargātu sevi un nesaslimtu, bet arī lai parūpētos par saviem līdzcilvēkiem un nepakļautu briesmām viņu veselību un dzīvību.
"Vakcinācijai jānotiek tur, kur tas ir nepieciešams, – mūsu bērniem jābūt iespējai mācīties, medicīnas jomā mums jājūtas pasargātiem. Taču ir jāņem vērā atsevišķas individuālas veselības situācijas, kad vakcināciju veikt nav ieteicams. Ir jābūt pienācīgam pārejas periodam," komentēja Levits.
Savukārt, runājot par protestiem, viņš sacīja: "Demokrātiskā valstī mums ir tiesības un iespējas brīvi pulcēties un paust savu viedokli. Es saprotu cilvēku bažas. Tādēļ ir jābūt skaidrai, precīzai sarunai par visiem cilvēkus interesējošiem jautājumiem."
www.lsm.lv/raksts/zinas/zinas-vieglaja-valoda/zinas-vieglaja-valoda-19-augusta.a417715/


Biedrības “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” komentārs:
Prezidents nav sniedzis atbildes: risinājumus un priekšlikumus petīcijā minētiem punktiem.
Ja atbilžu gatavošanai ir nepieciešams vairāk laika, par to ir jāpaziņo.
Labas pārvaldes prakse ir sniegt izsmeļošas un precīzas atbildes!
To norāda arī valsts pārvaldes vērtības un ētikas principi
www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-vertibas-un-etikas-principi 

Dialogam starp pilsoņiem un valdību!