12 tautas sapulcē ieceltie pārstāvji: 
Latvijas Brīvības Alianse , Biedrība “Par atbildību”, Vides aizsardzības klubs 

Rīgā, 2021. gada 05. martā

Pretenzija 

Par iespējamo noziedzīgo nolaidību un bezdarbību 

Ar šo Jūs varētu tikt apsūdzēta kaitējuma radīšanā, no kā Latvijas iedzīvotāji un  uzņēmēji cietuši un joprojām cieš rupji nesamērīgo un bez pierādījumu pamata noteikto  ierobežojošo pasākumu dēļ, kas paredzēti Covid-19 pandēmijas ierobežošanai. 

Šajā kaitējumā Jūs varat kļūt līdzatbildīga kopā ar citiem nozares speciālistiem un  tā saucamajiem ekspertiem, jo, iespējams, esat pieļāvusi tīšu bezdarbību un nolaidību,  slēpjot patiesu informāciju un turpinot šo noziedzīgo nodarījumu, kā arī, iespējams,  esat noklusējusi būtiskus faktus un turpināt tos noklusēt. Jums kā nozares speciālistei  un profesionālim vajadzēja zināt un laicīgi brīdināt sabiedrību, ja valsts politika ir  balstīta uz krāpšanu un ārkārtas stāvoklis izsludināts uz nepatiesas informācijas  pamata, bet PCR Covid testi nevar kalpot par vienīgo pierādījumu slimības fakta  noteikšanā. Tādēļ pieļaujam, ka valstī ir nodarīts milzīgs kaitējums katram cilvēkam,  ekonomikai kopumā. Daudzi cilvēki nepamatotu ierobežojumu dēļ zaudējuši iztiku un  dzīvības. Noziedzīgas bezdarbības dēļ, slēpjoties aiz pretvalstiskiem un anti-konstitucionāliem politiskiem lēmumiem saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem  sabiedrībai radušies milzīgi zaudējumi, iznīcinātas vairākas nozares (tūrisms, pasākumi  u.c.) un Jums, iespējams, būs jāsedz zaudējumi, kas radušies iedzīvotājiem un  uzņēmējiem.


I. Galvenie Covid-19 ierobežojumu politikas pasākumi 

Pasākumi Covid-19 pandēmijas (pieņemot, ka tā ir pandēmija) ierobežošanai  balstās uz šādiem pieņēmumiem: 

 • SARS CoV-2 esot pilnīgi jauns slimības ierosinātājs, kas esot pārcēlies no  dzīvnieka uz cilvēku, kas cilvēka organismam esot pilnīgi nepazīstams, pret ko  neviens neesot imūns un kas tādēļ spējot izplatīties eksponenciāli.
 • Šis slimības ierosinātājs esot tik lipīgs, ka to varot pārnēsāt pat cilvēki, kam  pašiem nav slimības simptomu. 
 • Tādēļ vienīgais risinājums esot, šo (pamanīto vai nepamanīto) Covid-19  saslimšanu diagnosticēt ar PCR testa palīdzību. 
 • Ja valsts konsekventi neiejaukšoties, draudot ievērojama iedzīvotāju mirstība  virs normas un dramatiska intensīvās terapijas jaudas pārslodze. 
 • Infekcijas izplatīšanās gaitu varot uzraudzīt, plašāk izvēršot testēšanu.  Attiecīgi šobrīd katru nedēļu ar PCR testu pārbauda vairākus tūkstošus cilvēku.
 • Ārkārtas situācija Latvijā izsludināta uz patiesu faktu pamata – pozitīvi Covid testētos uzdodot par saslimušajiem, kā arī sniedzot nepatiesu informāciju par  mirušajiem. 


II. Par iespējamām kļūdām, kas ir šo pieņēmumu pamatā: Pieci  nepatiesi apgalvojumi, uz ko balstās Covid ierobežojumi 

Šie pieņēmumi ir aplami un tie balstās uz virkni savstarpēji saistītu un citam citu  balstošu nepatiesu apgalvojumu. 


1. Pirmais nepatiesais apgalvojums: Cilvēkiem nav pamatimunitātes 

Vispirms nav pierādījumu pieņēmumam, ka vīruss esot Ķīnas pilsētā Uhaņā pārcēlies no dzīvnieka uz cilvēku. Lai pierādītu izcelsmi, būtu jāizslēdz slimības  ierosinātāja izplatība citur cilvēku vidū. Nav redzams, ka tas būtu noticis. Šaubas par  zoonozes hipotēzi vairo arī apšaubāmību tēzei, ka slimības ierosinātājs esot gluži  jauns. Toties tieši šo tēzi vajadzētu pastiprināt, ja grib apgalvot, ka neviens pret šo  vīrusu neesot imūns. Tā vietā profesors Dr. Kristiāns Drostens (Christian Drosten),  Berlīnes Viroloģijas institūta direktors, pats vairākās sava raidieraksta sērijās Vācijas  televīzijas kanālā NDR norādīja uz to, ka SARS CoV-2 ir cieši radniecīgs vecajam 2003.  gada SARS vīrusam (piemēram, 2020. gada 18. marta ierakstā “Coronavirus Update Nr.  16”). 

Ja SARS CoV-2 tiešām būtu jauns slimības ierosinātājs, tad nebūtu izskaidrojams,  kālab tik daudz cilvēku pandēmijā izdzīvo (arī un jo īpaši valstīs, kurās nav lokdauna)  — apstāklis, uz ko jo sevišķi norāda izcils autoru kolektīvs ar Nobela prēmijas laureātu  ķīmijā Mihaelu Levitu (Michael Levitt) centrā (Hārecā (Haaretz), 2020. gada 7. Jūlijā https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0). Un, nebūtu arī izskaidrojams, kāpēc  mirstības līmenis no infekcijas (Infection Fatality Rate) svārstās normālas gripas  uzliesmojuma līknes robežās. To īpaši apliecina Džona Joanidis (John Ioannidis)  metaanalīze, kas publicēta PVO biļetenā 2020. gada oktobrī PVO  (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf). Taču arī pati PVO  tagad jau netieši atzīst, ka mirstība nepārsniedz rādītājus, kas novēroti parastas gripas  laikā. Ja tur tiek minēts, ka (attiecīgās informācijas paziņošanas brīdī) 10 % pasaules  iedzīvotāju jeb 780 miljoni cilvēku kaut kad bijuši inficējušies ar Covid-19 un apt. 1 061  000 nomiruši no tā, tad no tā izriet aplēsta Infection Fatality Rate 0,14 % (Kits Naitlijs  (Kit Knightly) laikrakstā “Off Guardian” 08.10.2020. https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/)
Galu galā arī ilgais inkubācijas laiks — līdz pat 14 dienām — norāda  uz to, ka cilvēka imūnsistēma jau ir sagatavota šim slimības ierosinātājam. Uz to  norādījis Beda Štādlers (Beda Stadler) savā publikācijā laiktrakstā “Schweizer  Weltwoche” (pārpublicēts https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_wa rum_alle_falsch_lagen). 

Jau citētie autori Mihaels Levits ar kolēģiem savā publikācijā - (https://www.drop box.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH%2012082020%20v3.pdf?dl=0),  aicina pievērst uzmanību tam, ka cilvēkiem jau ir imunitāte, un ka tamdēļ nevienā no  izpētītajām valstīm ar SARS CoV-2 neinficējās vairāk kā 20 % iedzīvotāju. Tāda satura  apgalvojumiem, ka neviens neesot imūns un visi varot inficēties, trūkst jebkāda  pamatojuma. 

Lai nerastos pārpratumi: Mēs neapstrīdam to, ka slimībai Covid-19 var būt ļoti smagi  gadījumi un letāls iznākums. Tomēr apdraudējuma apmēri ir noziedzīgi pārspīlēti.  Vīruss gan var uzklupt tiem, kas atrodas saslimuša cilvēka tuvumā. Taču eksponenciāla  infekcija izpaustos tā, ka tālāk visi šie cilvēki vai mazākais daudzi saslimtu. Taču tas  nenotiek. Infekcijas izplatīšanās apstājas pie tiem, kuru imūnsistēma tiek galā ar  slimības ierosinātāju. Līdz ar to tā nav arī patiesība, ka slimība varot eksponenciāli  kāpināties. Diemžēl to cenšas iestāstīt politiķi, bet jūs kā nozares speciālistam būtu  pienākums pārbaudīt mediju sniegto informāciju un informēt sabiedrību ar patiesu  informāciju.


2. Otrais nepatiesais apgalvojums: Inficēšanās iespēja no cilvēkiem, kam nav  simptomu 

Bez pierādījumiem un balstīts uz biedējoši vājiem pētījumiem ir pieņēmums, ka  cilvēks varētu nemanīti saslimt ar Covid-19 un tikpat nemanīti, jo bez simptomiem,  nodot vīrusu tālāk citiem cilvēkiem. 

Šis nepatiesais apgalvojums aizsākās ar gadījuma izklāstu 2020. gada 5. marta “New  England Journal of Medicine” (NEJM 382;10), kurā Drostens un citi apgalvo, ka kāda  ķīniešu uzņēmēja Minhenē satikusies ar četriem turienes uzņēmuma darbiniekiem, kuri  visi pēc tam saslimuši ar Covid-19. Vēlāk Uhaņā šai sievietei veikts SARS CoV-2 tests,  kas bijis pozitīvs. Šis nu esot galīgais pierādījums, ka arī cilvēki bez simptomiem var  inficēt citus. Šis stāsts publicēts jau 2020. gada 30. janvārī. 3. februārī parādījās  komentārs par šo lietu, kas informēja, ka minētajai sievietei tomēr bijuši simptomi un  viņa tos tika apspiedusi, lietojot medikamentus (Kajs Kupferšmits (Kai Kupferschmidt)  03.02.2020. vietnē https://www.sciencemag.org/news/2020/02/paper-non-symptomatic-patient-trans-mitting-coronavirus-wrong). To izdevās noskaidrot sarunās  ar sievieti. 

Tomēr gadījuma izklāstu publicēja “New England Journal of Medicine” 5. janvārī.  Tā ir tīra maldināšana, ka šis gadījuma apraksts pēc kļūdas atklāšanās netika  nekavējoties atsaukts. Pētījuma turpinājumā, kas — arī ar K.Drostena līdzdalību — parādījās laikrakstā “The Lancet” 2020. gada 15. maijā un kurā bija paredzēts  epidemioloģiski izsekot “infekcijas perēklim” Minhenes uzņēmumā, pēkšņi tiek atklāta  pamācošā atziņa, ka ķīniete neilgi pirms ceļojuma uz Minheni vēl kontaktējusies ar  Covid-19 saslimušajiem vecākiem – atziņa, ko 2020. gada 5. marta gadījuma izklāstā vēl  neatklāja. 2020. gada 15. maijā “The Lancet” publicētajā pētījumā gan pašā par sevi,  gan salīdzinājumā ar 3. februāra gadījuma aprakstu ir virkne pretrunu, kas jau  apskatītas citviet (https://www.corodok.de/die-legende-uebertragung/). Roberta Koha institūta (Robert-Koch-Institut) pārstāvji savā SARS CoV-2 profilā (27.11.2020. redakcijā) norāda, ka t.s. ‘asimptomātiskai inficēšanās iespējai’ ir tikai  pakārtota loma 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steck-brief.html;jsessionid=E17D33BAD7D55D3449CE3729AFCD4104.inter-net052#doc13776792bodyText2)  Tiek norādīts uz metaanalīzi, kas pēc vairāku simtu  darbu izvērtējuma galu galā nonāk pie secinājuma, ka steidzami nepieciešami pamatīgi  pierādījumi (Oyungerel Byambasuren et al. “Official Journal of Medical Microbiology  and Infectious Disease Canada”, https://jammi.utpjour nals.press/doi/pdf/10.3138/jammi-2020-0030). Turklāt Roberta Koha institūta  pārstāvji pieļauj, ka slimības ierosinātāju varot nodot tālāk 1-2 dienas pirms simptomu  parādīšanās, taču atsaucas tikai uz vienu ķīniešu un vienu Singapūrā veiktu pētījumu,  kuriem gan abiem ir trūkumi, tostarp tāds, ka nebija iespējams izslēgt izplatību citviet.  Roberta Koha institūta pārstāvji noklusē to, ka pieņēmums par presimptomātisko  inficēšanos nozares literatūrā ir plaši apšaubīts (Mark Slifka/Lina Gao “Nature  Medicine”, https://doi.org/10.1038/s41591- 020-0869-5 [2020]). Imunologs Beda  Štadlers, pensijā atlaists Bernes universitātes profesors, plaši ievērotā publikācijā laikrakstā “Schweizer Weltwoche” norādījis — priekšstats, ka vīrusi cilvēka organismā varētu nekontrolēti vairoties, mums nemanot, no imunoloģijas viedokļa ir  neiedomājams. Taču tieši nekontrolētā vairošanās ir tā, kas rada inficēšanās draudus  (pārpublicēts 

https://www.achgut.com/artikel/corona_aufarbeitung_warum_alle_falsch_lagen).  Nav pārsteidzoši, ka attiecībā uz koronavīrusa izplatīšanos Uhaņā neizdevās pierādīt  nevienu pašu asimptomātisku inficēšanās gadījumu ar SARS CoV-2 (Shiyi Gao et al.  (2020) 11:5917 | https://doi.org/10.1038/s41467-020-19802-w). 

Nepatiesais apgalvojums, ka cilvēks varot bez simptomiem nodot tālāk vīrusu, ir  īpaši kaitniecisks, tāpēc ka tas sašķeļ sabiedrību: Ikviens savos līdzcilvēkos saskata  augstas bīstamības vīrusa avotu un izjūt nepatiku vai agresiju, jebkurā gadījumā bailes  un paniku. Tā kā vecāki un skolotāji šādā garā ietekmē arī skolas vecuma bērnus, tad  masveida uzvedības un attīstības traucējumi nebūs ilgi jāgaida. Arī par šīm sekām Jums  būs jāatbild dēļ noziedzīgas nolaidības. 


3. Trešais nepatiesais apgalvojums: Uz PCR testiem balstīta diagnostika 

Ja nebūtu apgalvojuma, ka arī cilvēks bez simptomiem ir infekciozs, nevienam  nebūtu ienācis prātā ar PCR testiem sākt pārbaudīt pat veselus cilvēkus, vai viņiem  nav SARS CoV-2. Patiesībā uz PCR testiem balstītā diagnostika ir saistīta ar tik daudz  kļūdu avotiem, ka bija bezatbildīgi to ieviest cilvēkiem bez simptomiem: 

 • PCR tests nespēj atšķirt nedzīvas vīrusa atliekas pēc pārslimotas infekcijas no  vairoties spējīgiem vīrusiem. Ja šādā situācijā masveidā testē cilvēkus bez  simptomiem, tam ir fatālas sekas: Tā kā vairumam Covid-19 infekciju nekādu  seku nav, tad masveidā par testa pozitīviem atzīs pilnīgi veselus cilvēkus, kuru  imūnsistēma pati tikusi galā ar slimības ierosinātāju un kas vēl sevī nēsā nedzīvos  vīrusu fragmentus. Šeit acīmredzami ir kļūdas avots, kas nākamajās nedēļās un  mēnešos pats sevi kāpinās. Šis kļūdu avots tāds paliek arī tad, ja Drostena  apgalvojums 2020. gada 29. septembra raidierakstā būtu patiess, ka arī nedzīviem vīrusiem aizvien vēl var atrast pilnīgu vīrusa genomu. 
 • Neviens tests nav 100 % precīzs. Ja izplatība ir zema, pietiek pat ar  minimāliem izmantotās testēšanas sistēmas specifikas trūkumiem, lai jūtami  pasliktinātu pozitīva testa rezultāta pozitīvo paredzamo vērtību*. To intervijā Vācijas televīzijas kanālā ARD 2020. gada 14. jūnijā atzina pat Vācijas veselības  ministrs Jenss Špāns (Jens Spahn). Tomēr masveida testēšana turpinās — par spīti  joprojām zemai Covid-19 izplatībai. Un ne visas izmantotās testēšanas sistēmas  ir vienlīdz specifiskas, jau tāpēc vien, ka nekur nav noteikts, kādiem kritērijiem  šādai sistēmai jāatbilst, lai to vispār varētu izmantot. Jums kā nozares  speciālistam būtu jāzina, ka Covid PCR testa rezultātu infekciozitāte atkarīga no  PCR ciklēšanas skaita katrā konkrētajā testa parauga gadījumā. Piemēram Franču profesora Didier Raoult pētījuma grupa nesen parādīja (https://academic.oup.com/cid/article/72/11/e921/5912603), ka pie cikla sliekšņa (ct) 25  aptuveni 70% paraugu šūnu kultūrā palika pozitīvi (t.i., bija infekciozi);

pie cikla (ct) 30, 20% paraugu palika pozitīvi (t.i., bija infekciozi);
pie cikla (ct) 35, 3% paraugu palika pozitīvi(t.i., bija infekciozi); un
pie ct virs 35 neviens paraugs šūnu kultūrā nepalika pozitīvs (infekciozs).
Tādējādi ir bijis ļoti svarīgi saprast, cik Latvijā pozitīvie testi bijuši kāda  ciklēšanas sliekšņa. Kā skaidri iespējams konstatēt, tad ja Latvijā esošie testi  tiek veikti pie cikla (ct) 35, tad tikai 3% no tiem ir infekciozi. Nesen pašas Pasaules Veselības Organizācijas mājas lapā beidzot ir publicēta  norāde, kura satur visu tieši to pašu, par ko tika teikts jau mēnešiem – PCR testam  ir tik daudz neprecizitātes, ka tā pielietošana ir jāveic kopā ar reāliem klīniskiem  izmeklējumiem – vai cilvēkam ir vai nav slimības pazīmes. Tāds ir PVO ieteikums  no 14. decembra (https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who information-notice-for-ivd-users). Tur ir teikts arī tas, ka dzīva vīrusa  konstatēšanai pietiek ar ļoti maz cikliem, bet pārāk liels ciklu skaits var  interpretēt pozitīvu gadījumu, kur nav ne vīrusa, ne kādas slimības un šie cikli ir  jāregulē. Iedomājieties – tikai tagad, pēc 8 mēnešu histērijas un  ierobežojumiem, lokdauniem un pilnīga ārprāta PVO beidzot nāk klajā ar šādu  paziņojumu, kad ir sagrauti simtiem tūkstoši mazo un vidējo biznesu, cilvēkiem  atņemtas gandrīz visas tiesības, tiek ieviests totalitārisms mūsu acu priekšā – izrādās, ka tas viss bijis balstīts uz viltus pozitīviem gadījumiem un ka tam tomēr  jāpievērš uzmanība. 

Šajā gadījumā iespējams konstatēt noziedzīgu milzīga apmēra sabiedrības  maldināšanu par vīrusa patieso bīstamību. Jums kā nozares speciālistam  vajadzēja izprast šo elementāro patiesību un skaidri par to brīdināt gan politiķus,  gan atbildīgās amatpersonas, gan sabiedrību kopumā. Diemžēl šobrīd kļūdaini  iegūtu un aplami iztulkotu datu dēļ tiek pieņemti lēmumi, kas nodara gan  miljardos vērtu kaitējumu visai Latvijas ekonomika, gan dažāda veida kaitējumu  sabiedrībai kopumā. 

 • Ja testēšanas sistēma pozitīvu rezultātu uzrāda tikai pēc liela pavairošanas  ciklu skaita, tad vīrusa klātbūtne bijusi tik niecīga, ka aktīvu infekciju var izslēgt.  Drostens 2020. gada 7. maija raidierakstā NDR minēja pētījumu, saskaņā ar kuru  pacients sākot ar 25 cikliem uzskatāms par ‘mazāk infekciozu’. Tik tiešām kāda  Kanādā veikta pētījuma autoriem neizdevās virs 24 cikliem atrast vairoties  spējīgu vīrusu (Jared Bullard et al. “Clinical Infectious Diseases”, 

https://doi.org/10.1093/cid/ciaa638). Tomēr, atkal un atkal pieminot jaunos  saslimšanas gadījumus, netiek pārbaudīts, kāds bijis pozitīvo testu ciklu slieksnis.  Līdz ar to PCR testa rezultāts ir augstā mērā pakļauts manipulācijām – un tādējādi  arī politiskai ietekmei gadījumos, kad atkal “vajadzīgi” augsti saslimšanas  rādītāji, lai iebiedētu tautu. Katrā ziņā dati, kuru pamatā ir PCR testi, nav  pietiekams pamats, lai personu atzītu par saslimušo, lai visaptveroši ierobežotu  sabiedrisko dzīvi un iejauktos cilvēku tiesībās uz brīvību vēl nebijušā apmērā. 

 • PCR tests nespēj atšķirt aplipināšanu no infekcijas. Kamēr vīrusi atrodas uz  gļotādām un neielaužas organisma šūnās, cilvēks ir tikai aplipināts, bet ne  inficēts. Šādā gadījumā vīruss nevairojas un nerada arī inficēšanās draudus. Un  tomēr arī šādam cilvēkam PCR testa rezultāts būs pozitīvs. Drostens vēl 2014.  gadā intervijā laikrakstam “Wirtschaftswoche” minēja, ka šāda problēma pastāv.
 • Pozitīva PCR testa rezultāta izteiksmīgums atkarīgs arī no tā, kādus praimerus  meklē un cik daudz. Jo mazāk specifiski tie ir tieši SARS CoC-2 vīrusam, jo mazāk  rezultāts izteic. 

Secinājums: Ne visi pozitīvie PCR testi vērtējami vienādi. Mums nav ne jausmas,  kas tieši attiecīgajā laboratorijā ir darīts. Nepārsteidz, ka Maiks Jīdens (Mike  Yeadon), agrākais farmācijas koncerna “Pfizer” direktors medicīnas jautājumos,  kādā nesenākā publikācijā cieši iesaka atteikties no PCR testu izmantošanas  Covid-19 diagnostikai (https://dailysceptic.org/lies-damned-lies-and-health-statistics-the-deadly-danger-of-false-positives/). 

Un tomēr ikviens pozitīvais testa rezultāts papildina Robert Koha institūta  statistiku kā it kā „jauns inficēšanās gadījums“ un tādējādi palielina tos  rādītājus, uz kuru pamata pēc tam tiek pieņemti politiskie lēmumi. Apsūdzību vēl smagāku padara šāds apstāklis: Ja cilvēku testē vairākkārt ar nelielu laika  atstarpi, tad ikvienu pozitīvo testa rezultātu deklarē kā “jaunu inficēšanās  gadījumu”. 

Tieši šī iemesla dēļ PCR testi nav piemēroti ne tikai individuālajai diagnostikai,  bet tie neder pat skrīninga vajadzībām. Noteicošam jābūt vien tam, cik daudz  cilvēku tiešām saslimst, cik daudz jānogādā stacionārā un cik daudz — intensīvajā terapijā. Roberta Koha institūta rīcībā — gripas uzraudzības jomā — jau sen ir  instruments, ar kura palīdzību šo procesu var uzticami novērtēt: Sentinela  programma (skat. Vācijas Infekciju uzraudzības likuma 13. panta 2. punktu). Nav  vispār saprotams, kālab to daudz plašāk neizmanto arī Covid-19 vajadzībām un  nav saprotams uz kāda faktoloģiskā pamata Latvijā ir konstatēta epidēmija un  ieviesti drastiski brīvību ierobežojumi, kā arī realizēta ekonomiskā kaitniecība  milzīgos apmēros. 

Drostena PCR testu protokols, kas tika izstrādāts jau 2020 gada janvārī bez  nekāda vīrusa materiāla, ir pilnībā atspēkots šajā zinātnieku darbā, kur norādīts  uz tā 10 kritiskām kļūdām. 

https://cormandrostenreview.com 

Savukār šeit var iepazīties ar precedentu, kā tika izsludināta viltus epidēmija  kādā ASV slimnīcā, balstoties uz šādu pašu PCR metodi, kas nespēja noteikt pat  zināmu slimību - garo klepu. Šeit simtiem cilvēku tika uzstādīta tāda diagnoze,  bet izrādījās, ka ir tikai parasta saaukstēšanās - pēc klīniskiem un precīziem  izmeklējumiem untestiem. 

https://www.nytimes.com/2007/01/22/health/22whoop.html


4. Ceturtais nepatiesais apgalvojums: Draudošā veselības aprūpes sistēmas  pārslodze 

Nevienā brīdī nav piepildījušās prognozes, ka Latvijā intensīvās terapijas nodaļās  nav vietas saslimušajiem pacientiem. Acīmredzot mūsu politiķi paši neticēja draudošai  apokalipsei veselības aprūpes sistēmā. Kā citādi varētu izskaidrot to, ka pēdējos gadus slēgtas daudzas slimnīcas, bet Covid laikā netiek publiski paziņots par to cik šodien  jaunas slimnieku gultas pielāgotas Covid pacientiem, lai sabiedrībā novērstu paniku?  Acīmredzot mums nevienā brīdī nav bijis jābaidās par mūsu veselības aprūpes sistēmas pārpludināšanu. Turklāt pasākumi, kas vērsti uz koronavīrusa apkarošanu, vasaras  gaitā aizvien vairāk attālinājās no saviem sākotnējo argumentu pamatiem. Veselības  aprūpes sistēmas pārslodze nebija jūtama. Gluži otrādi, slimnīcas nebija pietiekami  noslogotas, jo citiem pacientiem netika sniegta būtiska medicīniska palīdzība, jo kaut  kad, iespējams, varētu uzrasties milzu Covid-19 slimnieku pieplūdums. Ārstus un  aprūpes personālu pārcēla darbā uz pusslodzi. 

Šobrīd no sabiedrības tiek slēpta gan statistika, gan atbildes uz elementāriem  jautājumiem par faktisko slimnīcu noslodzi. Dokumenti, pamatojums un dati tiek  nepamatoti un pretlikumīgi noslepenoti. Par šo jau sākuši runāt pat tādi, iespējams,  jau bijušie kliķes propagandisti kā raidījums “Nekā personīga” un žurnālists Jānis  Domburs. Šeit skatāms raidījums: 

https://www.facebook.com/100014710185710/videos/1080339275799735 

Tāpat ir zināms, ka vairāki cilvēki, kuri bija gatavi darīt visgrūtāko sanitāra darbu  Covid nodaļās tur izrādās nemaz nav vajadzīgi. Tātad nav nepieciešama palīdzība. Par  to ir liecības, kuras tiek apkopotas. 

Propagandā iesaistītās televīzijas izteikti uzsver tikai atsevišķus vīrusa gadījumus  tos emocionāli pasniedzot, bet nav pieejama vispusīga analīze par kopējo pieejamo  gultu skaitu, faktiski aizņemto gultu skaitu un to dinamiku pa dienām, nedēļām,  mēnešiem, kā arī jaunradīto slimnīcas gultu skaitu (ja jau notiek cīņa ar covid krīzi). 

Īsi sakot: Atzinums par mūsu veselības aprūpes sistēmas stāvokli līdz šodienai nav  mainījies. Gluži otrādi: Par spīti mākslīgi radītajai un informatīvā maldināšanā uzturētājai pandēmijai, faktiski turpinās taupīšana intensīvās terapijas jomā, un tā vietā, lai veiktu pretpasākumus, tādi konsultanti kā, piemēram, Jurijs Perevoščikovs  vai Uga Dumpis iesaka, ka vienīgi sabiedriskās dzīves stingra iegrožošana būšot  panaceja. 

Paraudzīsimies, kas notiek citās zemēs: Veselības aprūpes sistēmu pārslodze un  pārmēru mirstība radusies tikai tajos reģionos, kas aizvien cīnījušies ar vienām un tām  pašām grūtībām un kuros kļūdainu politisku lēmumu vai smagu ārstniecības kļūdu dēļ krīze pastiprinājusies. Tas it īpaši attiecas uz Itāliju. Televīzijā redzamās šausmu ainas publikai sniedza sagrozītu priekšstatu par tur esošajiem apstākļiem. Patiesībā mediju  saceltā panika un pārsteidzīgi politiskie lēmumi sadzina pacientus slimnīcās un izdzina  aprūpes personālu ārā no klīnikām un aprūpes namiem. Un tas viss – kā liecina tur  notikušie prokuroru izmeklējumi – ir mērķtiecīgas PVO iejaukšanās rezultāts, kas  notika ar mērķi radīt šausmu ainas pārējai pasaulei (ar moto “Redziet, pie kā tas  noved, ja neievēro noteikumus, ) kas iecēla PVO pārvaldnieku, kurš arī nebaidījās  sagrozīt datus pandēmijas plānos. PVO pārskats, kas šos apstākļus pa daļai jau atklāja,  tika atsaukts, tiklīdz tapa skaidrs, ka no tā izriet, ka kāds it kā 2016. gadā tapis  pandēmijas plāns radies jau 2006. gadā un datums ticis sagrozīts. 

https://www.dors.it/documentazi-one/testo/202005/COVID-19-Italy-response.pdf 


5. Piektais nepatiesais apgalvojums: Brīvības ierobežošana kā risinājums 

Visbeidzot nekādu kritiku neiztur pieņēmums, ka individuālai vai kolektīvai brīvības  ierobežošanai būtu jebkāds pozitīvs efekts vīrusa apkarošanā. Drīzāk patiess ir tikai un  vienīgi pretējais. 

Pirmkārt, tas attiecas uz plašo veikalu un izglītības un brīvā laika pavadīšanas iestāžu  slēgšanu 2020. gada martā. 4. attēlā Roberta Koha institūta Epidemioloģiskā biļetena  Nr. 17/2000 14. lappusē skaidri redzams, ka R vērtība jau pirms 2020. gada 23. marta  bija nokritusies zem 1. Stefans Homburgs (Stefan Homburg ) uz to norādīja laikus un  pamatoti (skatīt, piemēram, viņa 28.06.2020. tvītu https://twitter.com/shomburg/sta 

tus/1277197624186208257?lang=de un viņa publikāciju laikrakstā “WELT” 21.04.2020., https://www.welt.de/wirtschaft/plus207392523/Uebersterblichkeit-sinkt-Fuer-den Lockdown-gehen-der-Regierung-die-Argumente-aus.html). Robetra Koha institūta  centieniem izskaidrot šo tendenci ar testēšanas kapacitāšu paplašinājumu nav pamata.  Skaidrība rodas, ja šo grafiku skatās attiecībā pret testēšanas rādītājiem (skatīt  attīstību tieši vasaras mēnešos: 30.09.2020. Covid-19 situācijas pārskats pa dienām, 10.  lpp.). 2020. gada sākuma maz testēja un maz atrada. Pirmajā marta pusē testēja  aizvien ātrāk un aizvien vairāk atrada. Pēc tam turpināja testēt tādā pašā līmenī, taču  atrada aizvien mazāk. 

Tas var nozīmēt tikai vienu: Līdz marta vidum bija liels nereģistrētu gadījumu skaits.  Vīruss jau sen bija gan Latvijā, gan citās valstīts, tikai mēs to nemanījām. Līdz pat 2020.  gada septembra vidum masveidā veiktie testi neuzrādīja vairāk par parasto kļūdu  skaitu. Infekciju skaits pavasarī nekādā veidā nebija kontaktēšanās ierobežojumu  rezultāts, bet gan tikai un vienīgi saistīts ar to, ka pavasarī kļuva atkal siltāks. 

Ja no lokdauna pasākumiem būtu kāds labums, tad vislabākajiem rezultātiem jābūt  tajās valstīs, kas ieviesa visstingrākos ierobežojumus. Salīdzinot valstis, šādu korelāciju  gan neatrodam. Gluži pretēji: Līdz šim ir veikti jau daudzi pētījumi, kas apliecina  ierobežojošo pasākumu neefektivitāti. Pat PVO vēl oktobrī publicēja apjomīgu  dokumentu, kurā izklāstīja to, cik maz piemēroti šādi pasākumi (skolu slēgšana,  kontaktpersonu karantīna, sociālā distancēšanās, komandantstunda, masksa utt.) ir  gripas apkarošanai. Un tieši pret koronavīrusu tas viss tagad esot derīgs..? 

“Imperial College” pētījumā, ko publicēja “Nature” 2020. gada jūnijā, secināja,  lokdauns esot izglābis līdz pat 3,1 miljonu cilvēku dzīvību (Seth Flaxman et al “Nature” 584), ir primitīvas kļūdas, ko Stefans Homburgs un Kristofs Kūbandners (Christof  Kuhbandner) apgaismojoši izstrādājuši 2020. gada 5. novembrī (https://doi.org/10.3389/fmed.2020.580361). Šis “Nature” pētījums nav ticams pat  subjektīvi, jo tas nav nekas vairāk kā acīmredzams mēģinājums attaisnot pašu reiz  paustās šausmu prognozes. 

Uzkrītoši ir tas, ka mirstība daudzās valstīs lēcienveidīgi pieauga tieši pēc jaunu  kolektīvās brīvības ierobežojumu noteikšanas. Šo atsevišķi apskatījis Džons Pospišals  (John Pospichal) (https://medium.com/@John- Pospichal/questions-for-lockdown apologists-32a9bbf2e247). Ja nevaram pierādīt, ka Covid-19 tajā ir vainojams, tad  ieraugām brīvības ierobežojumu blakuskaitējumu: Ar demenci slimi cilvēki mira no  nepietiekamas aprūpes. Pierādīts, ka aprūpēts tika mazāk infarkta un insulta gadījumu.  Tika atrasti satrūdējuši līķi, kur cilvēki bija mājās iebarikadējušies un burtiski puva paši  savos dzīvokļos. Ievērojami biežāk tika ziņots par pašnāvībām. Masveida testēšanas dēļ veselības dienesti atstājuši novārtā citus savus uzdevumus — kas noveda līdz nāvējošām  sekām – atceltas operācijas, medicīniskās plānveida manipulācijas, kas ilgtermiņā rada  nevēlamas sekas. 

2020. gada 4. oktobrī publicēta Starptautiskā petīcija pret COVID-19 politiku, kura  nosaukta kā Lielā Baringtonas deklarācija (The Great Barrington Declaration - https://gbdeclaration.org/#read ). To ir sagatavojuši trīs pasaules augstākā ranga  zinātnieki – infekciju slimību epidemiologi un sabiedrības veselības speciālisti, paužot  savu protestu pret dominējošo COVID-19 politiku. Viņi uzsver, ka tā kaitē cilvēkiem,  pasliktina sabiedrības fizisko un garīgo veselību, vienlaicīgi deklarācijā iesakot citu  pieeju – fokusētu aizsardzību. Šobrīd to visā pasaulē ir parakstījuši vairāk nekā 50’000  ārstu un zinātnieku. Kādēļ Latvija un jūs esat ignorējuši šo pasaules līmeņa speciālistu  ieteikumu? 

Uz visu to darboņu sirdsapziņas, kuri iestājās par sabiedriskās dzīves izmaiņām,  norīkoja un īstenoja tās, ir tūkstošiem cilvēku dzīvības, iespējams arī uz Jūsējās. Iepriekš minētais apstiprinājies vēl arī citā Stenfordas zinātnieku pētījumā (publicēts 5. jan2021), kur nav gūti pierādījumi, ka Covid laikā piemērotie brīvību  ierobežojumi – distancēšanās, maskas, komandantstunda, biznesu ierobežošana un  aizvēršana dotu sabiedrības veselībai kādu ieguvu. Secinājumi ir tieši pretēji, tie  rada citus nevēlamu kaitējumu. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484 

Un, ja gaidāmajā aukstā ziemā tiešām parādīsies liels skaits elpceļu infekciju,  kam nepieciešama intensīvā terapija, tad tas notiks nevis Covid-19 briesmu, bet gan  koronavīrusa politikas dēļ: Sociālā distancēšanās, ko aizvien turpina sludināt, kavē mūsu imūnsistēmas pielāgošanos. Un bombardēšana ar paniku izraisošām ziņām no  iekšzemes un ārzemēm ir devusi pārējo: bailes negatīvi ietekmē cilvēka imūnsistēmu.  Imūnsupresija vēl nekad nav tikusi atzīta par piemērotu instrumentu infekciju  apkarošanai. 

Ja kāds ar šodienas redzējumu grib noteikt lokdauna ierobežojumus, jāņem vērā arī vēl tas, ka sākotnējā loģika, kas bija šo pasākumu pamatā (‘nolīdzināt līkni’) ir pašlikvidējusies, ņemot vērā faktisko attīstību kopš pirmajiem lokdauniem.  Epidemiologs Žerārs Krauze (Gérard Krause) pamatoti konstatē: Vīruss tāpat jau ir  visur (https://www.spiegel.de/gesund-heit/corona-massnahmen-wie-sinnvoll-ist-die-sperrstunde-a-7d5c63b1-05f4-4ab1-bbf6-b820553ff3ba?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE). To vienkārši nevar apturēt. 


6. Ar nolūku izplatīto nepatieso apgalvojumu savstarpējā saistība 

Ir vērts atzīmēt, cik uzkrītoši ierobežojošos pasākumus balstošie meli  savstarpēji savijas un cits citu balsta. To apskatīt ir svarīgi jo īpaši tāpēc, ka mēs  šādā veidā kopskatā ieraugām, ka visi ierobežojošie pasākumi ieplānoti tā, lai tos  varētu nostiprināt, vispār neņemot vērā faktisko infekcijas attīstību. 

 • Tikai pamatojoties uz veselajam saprātam pretējo pieņēmumu, ka cilvēks  var citus aplipināt ar SARS CoV-2, pats neesot slims, masveidā veic testus, lai  atrastu šo slimības ierosinātāju: Jo katrs no mums jau varētu nepamanīti būt  nāvi nesošā vīrusa pārnēsātājs. 
 • Tagad rudenī un ziemā, kad visi elpceļu slimību ierosinātāji atkal aktivizējas,  arī SARS CoV-2 atkal uzklups daudziem cilvēkiem. Daudziem vīruss tikai  pieķersies gļotādām un neiekļūs organisma šūnās. Daudziem citiem vīruss gan  iekļūs organisma šūnas, bet imūnsistēma to uzveiks un nobeigs. Šīs cilvēku grupas  veidos lielo vairumu. Viņiem visiem būs pozitīvi testa rezultāti, tostarp bez sekām  inficētajiem vēl līdz pat trīs mēnešus pēc infekcijas. Ja šos cilvēkus reģistrēs kā 

pozitīvus, tad tos pretēji veselam saprātam uzskaitīs kā “jaunus saslimšanas  gadījumus”. Aukstajā gadalaikā pieaugs to cilvēku skaits, kuru imūnsistēma  vīrusu pieveiks. Tāpēc arī pieaugs pozitīvi testēto cilvēku skaits — nekādā veidā netērējot veselības aprūpes sistēmas resursus. 

 • “Jauno saslimšanas gadījumu” skaits tātad pieaugs, un politiķi to izmantos  jaunu ierobežojumu attaisnošanai. Jo, tā kā pozitīvus testa rezultātus pielīdzina  jauniem inficēšanās gadījumiem, tad šādā veidā deklarēto “jauno gadījumu”  pieaugums savukārt baros melus, ka vīruss esot augstā mērā lipīgs, neviens pret  to neesot imūns un tādēļ veselības aprūpes sistēmai draudot sabrukums. 

Veids, kā infekcijas attīstību pašlaik attēlo, ir mērķtiecīgi plānots tā, lai  lokdauns nekad nebeigtos. Ja datu apstrāde un pasniegšana šādā veidā netiks  apturēta pēc iespējas ātrāk, tad mūs ieslodzīs vismaz vēl līdz nākamajam  pavasarim. Ikviens, arī Jūs, varat iztēloties, ko tas nozīmē ne tikai  tautsaimniecības, bet arī iedzīvotāju veselībai. 


7. Ārkārtas situācija pamatota ar maldinošiem un nekorektiem datiem, kā arī meliem 

Kā galvenais Latvijā ieviestā ārkārtas stāvokļa pamatojums norādīta maldinoša  informācija, ka 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājs sasniedz 147.4 uz 100 000  iedzīvotājiem; tieši meli, ka straujš nāves gadījumu skaita pieaugums, sasniedzot  kumulatīvo 14 dienu nāves gadījumu skaitu 15,6 uz 100 000 iedzīvotājiem.

Šie ir galvenie argumenti, kas pamato ārkārtas situācijas ieviešanu un minēti  anotācijā rīkojumam Nr.655 par ārkārtas stāvokļa ieviešanu. Šeit pieejams lejuplēdēts  anotācijas fails no šīs oficiālās adreses – mk.gov.lv aplūkots – 2020. gada 9. novembrī. Diemžēl augstākminētā informācija ir maldinoša, melīga un pārspīlēta, kas detalizēti  pamatots zemāk. 

Anotācijā teikts, ka 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājs sasniedz 147.4 uz 100  000 iedzīvotājiem. Tomēr tas ir nevis saslimstības rādītājs, bet gan pozitīvo Covid PCR  testu skaits. Kā zināms, tad pozitīvs Covid tests nozīmē, ka cilvēka ķermenī ir vīrusa  genoma fragmenta DNS koda daļa. Tomēr pozitīvs Covid tests nenozīmē, ka cilvēka  ķermenis satur dzīvu vīrusu. Pozitīvs Covid tests nenozīmē arī to, ka cilvēks ir  infekciozs – var inficēt citus. Pozitīvs Covid tests nenozīmē, ka cilvēkam vispār ir  Covid-19 simptomi. Rakstā zemāk ir detalizēti izskaidrots, kādēļ pozitīvs Covid tests  nenozīmē Covid infekciozs, Covid simptomātisks un arī loģiski, ka tas nenozīmē 

saslimis ar Covid-19. Šeit iespējams noklausīties telefonsarunu ar Austrumu slimnīcas  Covid references laboratorijas vadītāju Sergeju Ņikišinu  (https://youtu.be/9MRr_ZDebwI ), kas ļaus vēl dziļāk saprast šo patiesību. Ir ļoti  bēdīgi, ka šīs elementārās lietas nesaprot ne SPKC, ne Veselības ministrijā, ne Ministru  kabineta atbildīgās amatpersonas. Šīs personas sagaida starptautiskais tribunāls par  noziegumiem pret cilvēci. 

Anotācijā ir teikts, ka vērojams straujš nāves gadījumu skaita pieaugums,  sasniedzot kumulatīvo 14 dienu gadījumu skaitu 15,6 uz 100 000 iedzīvotājiem. Tātad  tam vajadzētu nozīmēt, ka 14 dienu periodā līdz 2020. gada 6. novembrim ar Covid 19 nomira 15,6 cilvēki uz 100’000 jeb 312 cilvēki uz 2 milj. iedzīvotāju. Kā zināms pēc  operatīvajiem datiem 9. novembrī skaitās miruši ar Covid-19 101 cilvēks. Tomēr, kā pierādīja jaunākie verificētie dati, tad ar Covid līdz 30. septembrim miruši 34 cilvēki,  pretstatā operatīvajiem datiem, kas šajā datumā uzrādīja 73 mirušos. Tātad tas  norāda, ka faktiski tikai 50% Covid-19 nāves operatīvajos datos apstiprinās vēlāk arī verificētajos datos. Neskatoties uz to mediji un SPKC savā oficiālajā tabulā (https://infogram.com/saslimstiba-ar-c19-2020-2021-1h7v4pzlzlnj6k0) turpina  izplatīt operatīvos datus, lai uzturētu paniku. 


III. Jūsu iespējamā personiskā atbildība 


1. Par pamatimunitāti 

Apgalvojumi un tukši izdomājumi - juridiski vērtējot, veido nosacītā nolūka tiesiskos  apstākļus. Netiek godīgi atspoguļota dabiskās imunitātes aizsardzība, kas ir veselības  pamats. 


2. Par bezsimptomu inficēšanos

Ar šiem izteikumiem tika veicināts noskaņojums, kas sabiedrībā rada aizvien vairāk  agresijas un panikas: Ikviens otrā cilvēkā vairs redz tikai vīrusa nēsātāju. Jums tas  acīmredzot liekas gluži pieņemami. Tomēr smagās sekas un sabiedrībai nodarītais  kaitējums ir tiešā korelācija ar jūsu pieļauto nolaidību. 


3. Par PCR testu 

Jūs neesat iebildis pašlaik piekoptai praksei uzstādīt Covid-19 diagnozi ar PCR testa  palīdzību. Nevar būt, ka pa šo laiku neesat uzzinājis, ka PCR tests nevar atšķirt  vairoties spējīgus vīrusus no nedzīviem vīrusa fragmentiem, kā arī aplipināšanu no  infekcijas. 


4. Covid ierobežojumu pamatotība 

Jūs kā profesionālis neiebildāt rīkojumumiem ieviest Covid brīvību ierobežojumus,  kā arī ekonomikas graušanu, ņemot vērā jauno “saslimšanas gadījumu” skaitu, lai arī tie neatspoguļo faktiski saslimušos. 

Šie “saslimšanas gadījumi” nav nekas cits kā PCR testu neobjektīvi ģenerēts skaitlis,  kam no diagnostikas viedokļa nav nekādas vērtības un kas lielā mērā rodas no tā, ka  tiek veikts aizvien vairāk testu. Pat fakts, ka pieaudzis pozitīvo testa rezultātu skaits,  neizsaka neko, ņemot vērā to, cik ļoti manipulācijām ir pakļauts ciklu sliekšņu skaits. 

Jūs neiebildāt ieviest Covid brīvību ierobežojumus, pat necenšoties apšaubīt “jaunu  saslimšanas gadījumu” statistikas izcelsmi. 

Jums ir ļoti labi zināms, ka uzņēmumu slēgšana, apdraudot daudzu pastāvēšanu,  notiek uz nepamatotu aprēķinu pamata – skaitļu, kas (pilnīgi nezinātniski) nekādā veidā netiek koriģēti, ņemot vērā acīmredzamos kļūdu avotus. Tas pats attiecas uz citu  brīvības ierobežojumu ieviešanu, piemēram, komandantstundas ieviešanu vai mutes un  deguna aizsegu pastiprinātu lietošanu. Jūs necenšaties apturēt šo nepareizo rīcību, vai  pat veicinājāt to. 

Patiesība ir pavisam cita: Izplatās nevis slimība, bet gan testēto skaits. Vīruss vairs  nevar izplatīties visā valstī, jo tas jau sen ir izplatījies un iedzīvotāju pamatimunitāte  sen ir izveidojusies. 

Nav iespējams, ka Jūs neesat pamanījis ārkārtas stāvokļa dēļ radušos negatīvos  blakusefektus. Ieteicot/norīkojot/atbalstot un neiebilstot pret ārkārtas stāvokli, Jūs  esat personiski kā līdzdalībnieks saucams pie atbildības par visiem zaudējumiem, kas  radušies dēļ noziedzīgas nolaidības. 

Iespējams jūs pārāk iedvesmojāties no cita līdzdalībnieka E.Levita izteikumiem  medijos: “tiem, kas būs nomiruši, Ziemsvētki nebūs.” 

Jūs ne tikai apzināties, ka ir blakusefekti, bet pat uzdrīkstaties neiebilst absurdam,  ka tos, kas nomirst covid ierobežojumu dēļ, pieskaita pie mirušajiem no vai ar pašu  vīrusu. 

Jau pasākumu nepieciešamības pamatojums parāda, ka esat attālinājušies no uz  pierādījumiem balstītas zinātnes principiem:

 

“Pēdējās x dienās ar koronavīrusu nomira vairāk nekā tad un, tad no tā un tā” 

Izšķirīgs ir priedēklis “ar”. Netiek lietots priedēklis “no”. Tādējādi Jūs pats  atzīstat, ka runājat par nāves gadījumiem, kuros nav pierādīta vīrusa SARS-CoV-2  cēloņsakarība. Veikli veidojot informatīvo ietvaru, attiecībā uz šķietami pārpildītām  slimnīcām, pārslogotiem veselības dienestiem utt. tiek radīts iespaids, it kā šīs  problēmas būtu kaut kādā veidā saistītas ar Covid-19. Jau augstāk izklāstījām, ka tas  neatbilst patiesībai. Šāda rīcība nav savienojama ar profesionālu un atbildīgu amata  pienākumu pildīšanu, tādēļ tā ir atzīstama par noziedzīgu nolaidību. 

Lokdauna ieteikumi nekad nav bijuši paredzēti tam, lai cilvēkiem pēc  nedēļām ilgas ieslodzīšanas atkal dāvātu brīvību. Ar tīši nepareiziem ieteikumiem,  kurus jūs kā profesionālis neesat pakļāvis objektīvai kritikai, jūs mūs iedzenat  ilgstošā lokdaunā, un par to tiksiet saukts pie pilnas gan administratīvās, gan  kriminālās atbildības. 


6. Cēloniskā sakarība 

Savai personiskajai atbildībai par visu šo kaitējumu Jūs nevarat izbēgt, norādot uz  to, ka Jūs personīgi nepieņēmāt kādu no lēmumiem, vai ka to ieteica darīt  augstākstāvoši vai ārvalstu eksperti. Jūs apzināties to, ka tieši Jūsu lēmumiem un  ieteikumiem, vai noziedzīgai bezdarbībai un nolaidībai, ir būtiska ietekme un ka  sabiedrība savos lēmumos balstās uz Jūsu ieteikumiem un/vai lēmumiem un/vai  klusēšanu arī tāpēc, ka paši nejūtas gana spējīgi korekti novērtēt SARS CoV-2 radīto  risku. Ja arī Jūs tam nejutāties gatavs(-a), Jums bija plašas iespējas iegūt vispusīgas  konsultācijas un uzklausīt dažādus viedokļus, pirms pieļaut noziedzīgu bezdarbību un  nolaidību. 


Secinājums ir šāds: 

Neviens – līdz šim – nepasargā iedzīvotājus kopumā, nedz arī īpaši uzņēmējus  no dezinformācijas, kas ir Covid cilvēktiesību, Latvijas Republikas Satversmes,  demokrātijas demontāžas, kā arī ekonomiskā genocīda politikas pamatā. 

Par šīs dezinformācijas izplatīšanu un/vai noziedzīgu bezdarbību iespējams Jūs kā viena no tām, kuras padomos valdošie un lemjošie ieklausās, varat tikt personiski  saucama pie atbildības — gan administratīvā, gan kriminālā kārtā. 

Jūsu personiskā atbildība var palikt nemainīga arī tādā gadījumā, ja liela mēroga  tiesu izmeklēšanā noskaidrotos, ka politisko lēmumu pieņēmēji mērķtiecīgi izmantojuši  covid krīzi, lai, aizbildinoties ar infekcijas izplatīšanās apkarošanu, īstenotu plānu, kam  nav nekāda sakara ar (it kā) vīrusa ierobežošanu, un ka šie lēmumu pieņēmēji Jūsu (kā 

eksperta) atbalstu vai klusēšanu izmanto tikai šķietamai sava darījuma leģitimizācijai,  lai slēptu savus patiesos nolūkus. Jo šādā gadījumā Jūs, kā profesionālis neiebilstot pret  augstāk minētajiem apgalvojumiem, esat palīdzējis īstenot noziedzīgu kaitējumu visai  Latvijas sabiedrībai kopumā, radot smagas sekas, ko jutīs pat nākamās paaudzes. Jūsu  noziedzīgā darbība/bezdarbība ļoti būtiski ietekmējusi notiekošo. Jo cilvēki rīkojušies  saskaņā ar valdības krāpnieciskajiem ieteikumiem dēļ Jūsu iespējamās bezdarbības un tāpēc vien, ka ticējuši — riska novērtējums ir zinātniski pamatots. Šo ticību cilvēki  lolojuši Jūsu iespējamās nolaidības dēļ. 

Galu galā Jūsu iespējamās nolaidības dēļ tauta tiek iebaidīta, prettiesiski sodīta,  notiek totalitāram režīmam pielāgot cenzūra, tiek pārkāptas cilvēktiesības, izmantojot  policijas un pat armijas varu. Neņemot vērā to, ka armijas norīkošana šādā gadījumā nekādi nav nostiprināta Satversmē, iespējams Jūs ar saviem lēmumiem esat veicinājusi  anti-konstitucionāla scenārija attīstību. Cik tālu vēl valdība ies, pielietojot policijas un  armijas spēkus? Vai mums jābaidās, ka tie paši policisti un zaldāti, kas šodien izseko  cilvēkus un kontrolē to darbības, rīt pēc valdības rīkojuma veiks vēl tālejošāku  iejaukšanos cilvēku brīvībās? 


IV. Tiesiskās sekas 

Aicinām Jūs veikt aktīvu rīcību un izbeigt bezdarbību, ko kā profesionālis  iespējams pieļāvāt pret visu Latvijas sabiedrību: 

 • Skaidri paziņojiet patiesību par SARS-CoV-2 un to kas varēja izraisīt  nekontrolējamu mirušo un intensīvās terapijas pacientu skaitu! 
 • Paziņojiet to, ka pozitīvs PCR tests nevar pierādīt, ka pastāv aktīva infekcija  un tādēļ nav piemērots tam, lai viens pats par sevi pamatotu Covid-19 diagnozi!
 • Paziņojiet, ka kolektīvie brīvības ierobežojumi nekādi nemazina infekcijas  izplatīšanos, toties masveidā izraisa pierādāmus negatīvus blakusefektus!
 • Atklājiet sabiedrībai godīgi kādā stadijā ir Latvijā izmantoto Covid-19 vakcīnu  izstrāde, vai tā izgājusi visus pētījumus, vai vakcīnai ir eksperimentāls raksturs,  vai tā bijusi testēta uz dzīvniekiem u.c. nozīmīgus apstākļus, kurus jums kā nozares profesionālim būtu jāzina. 

Turklāt aicinām Jūs turpmāk atsacīties no nepatiesiem izteikumiem, kas atbalsta  līdzšinējo valdības melu politiku. Sabiedrību vairs nedrīkst iedzīt bailēs ar vienpusīgas  informācijas propagandēšanu. 

Mēs aicinām Jūs piecu dienu laikā veikt augstākminēto publisko paziņojumu. Ņemiet vērā, kad Jūs ar savu bezdarbību un nolaidību uzturat nepatiesi uzburto  Covid-19 riska ainu, Jūs situāciju pasliktināt neskaitāmiem cilvēkiem mūsu valstī, un arī pats (-i) sev. Informējam, ka mēs ar šeit ietvertajām prasībām iespējams vērsīsimies  prokuratūrā un tiesā, un arī līdzīgi rīkosies daudzi uzņēmumi un privātpersonas, kas  Covid nepamatoto ierobežojumu dēļ cietuši zaudējumus. Pret Jums iespējams tiks  iesniegts pieteikums par kriminālprocesa uzsākšanu un arī katrs cietušais varēs pret  jums vērsties ar zaudējumu piedziņu. Šajā lietā varētu būt ļoti daudzi līdzatbildētāji  (līdzdalībnieki). Šī strīdus ietvaros visa patiesība, kas slēpjas aiz viltus ārkārtas  situācijas pamatojuma, kā arī nepamatotajiem brīvību ierobežojumiem, kļūs par plašas  tiesas izmeklēšanas priekšmetu un iespēju Latvijas sabiedrībai vismaz daļēji atgūt  nodarīto kaitējumu, apķīlājot visu līdzdalībnieku mantu, kā arī tās nākotnes  sastāvdaļas.

Pieļaujam, ka valdības pārstāvji – augstākās valsts amatpersonas tiks pakļautas  starptautiskā tribunāla lēmumiem. Šādu institūciju šobrīd aktīvi veido starptautiskie  spēki – Pasaules brīvības alianse un citas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas  vairākās pasaules valstīs. Vēršam jūsu uzmanību uz vairākiem Latvijas Republikas  Krimināllikuma pantiem, kuri ir tieši piemērojami šīs lietas izskatīšanā. 


315.pants. Neziņošana par noziegumu 

Par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags  noziegums, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu  brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 


197.pants. Nolaidība 

Par darba pienākumu nolaidīgu pildīšanu, ko izdarījis uzņēmuma  (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks vai uzņēmuma  (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas pilnvarota tāda pati persona, ja ar to radīts  būtisks kaitējums uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), organizācijai vai ar likumu  aizsargātām citas personas interesēm, — soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar  piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 


319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība 

(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši  vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma  jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu  aizsargātām personas interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar  likumu aizsargātām personas interesēm radīts būtisks kaitējums, — soda ar brīvības  atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar  piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. 

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu  brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības  ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

(3) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja ar to izraisītas smagas sekas, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības  atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības ieņemt  noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem. 

(4) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, ja tās rezultātā iestājusies divu vai vairāku cilvēku nāve, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem,  atņemot tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz pieciem gadiem. 


316.pants. Valsts amatpersonas jēdziens

(1) Par valsts amatpersonām uzskatāmi valsts varas pārstāvji, kā arī ikviena persona,  kura pastāvīgi vai uz laiku izpilda valsts vai pašvaldības dienesta pienākumus, tai skaitā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībā, un kurai ir tiesības pieņemt lēmumus, kas  saistoši citām personām, vai kurai ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles,  izmeklēšanas vai sodīšanas funkcijas vai rīkoties ar publiskas personas vai tās  kapitālsabiedrības mantu vai finanšu līdzekļiem. 

(2) Valsts prezidents, Saeimas deputāti, Ministru prezidents, Ministru kabineta locekļi,  kā arī Saeimas un Ministru kabineta ievēlētās, ieceltās vai apstiprinātās valsts  institūciju amatpersonas, pašvaldību vadītāji, viņu vietnieki un izpilddirektori  uzskatāmi par valsts amatpersonām, kas ieņem atbildīgu stāvokli. 

(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī starptautisko organizāciju, starptautisko  parlamentāro asambleju un starptautisko tiesu amatpersonas un minēto institūciju  deleģētās personas, kā arī jebkura persona, kura ieņem likumdevēja, izpildvaras vai  tiesu varas amatu ārvalstī vai jebkurā tās administratīvajā vienībā, neatkarīgi no tā,  vai šī persona amatā ir iecelta vai ievēlēta, kā arī jebkura persona, kura veic publisku  funkciju ārvalsts, tai skaitā tās administratīvās vienības, valsts aģentūras vai valsts  uzņēmuma interesēs. 

Atkarībā no tā vai kvalificējieties kā valsts amatpersona vai vienkārši nozares  pārstāvis atšķirās šajā lietā piemērojamā kriminālā atbildība. 

Lūdzu 30 dienu laikā sniedziet savus apsvērumus un pierādījumus, īpaši  publikācijas vai sagatavotos dokumentus, kas varētu kalpot par pierādījumu jūsu vainas  mīkstināšanā vai atbildības izslēgšanā. Pateicamies par sadarbību, jo mūsu mērķis ir  saukt pie kriminālatbildības, materiālās atbildības, kā arī morālās atbildības tikai tos  subjektus, kuri aktīvi vai pasīvi veikuši vai atbalstījuši šo noziegumu pret cilvēci. 

Tautas sapulce 2020.gada 12.decembrī iecēla 12 pārstāvjus, lai turpinātu  pārstāvētu lielas sabiedrības daļas intereses demokrātijas un cilvēktiesību atjaunošanā Latvijā.  

Pārstāvji ir - Jānis Pļaviņš, Diāna Ulme, Arnolds Babris, Māris Bērziņš, Andris  Ciekurs, Baiba Zvaigznīte, Edgars Mednis, Aivis Krimskis, Aivis Vasiļevskis, Anita Mitriķe,  Edvīns Bauers, Arvīds Ulme, Madara Gobziņa Aigars Grāvers, Kristīna Duņeca. 


Cieņā, 

Latvijas Brīvības Alianse 

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.