2017.gadā pieņemtais likums par ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu (5G) 

2015. gadā tika rosināta ātrdarbīga tīkla (5G) ieviešana. Projekts tika virzīts Ministru Kabinetā, bet to noraidīja. Tad komisija izveidoja savu, alternatīvo projektu. Projekta ieviešanas gaita un iesaistīto personu loks apstiprina praksi, komisijā veidot alternatīvos projektus. Satversmes 65 pantā paredzētās personas (MK, prezidents, komisijas, 5 deputāti, vēlētāji). 

Sekojoši, Saeima dara diskriminējoši un nepareizi, ka “savējiem” virza alternatīvos likumprojektus, turpretī naidīgi-agresīvi atsakās apspriest vēlētāju iesniegtos likumprojektus.

Koalīcijas līgums un šķelšanās pēc partiju piederības ir nelikumīgi, tie vērsti uz mērķi piesavināties budžeta naudu (deputāti pārkāpj Satversmi, kura aizliedz deputātiem un viņu radiem ņemt koncesijas).

Stenogrammas - tautas vietnieku viedoklis un balsojums ir viņu atbildība kas aprakstīta Civillikumā. Vietnieks pats no savas kabatas sedz zaudējumus par visu, ko ir sastrādājis bez īpašnieka apstiprinājuma.

Likums par ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu: 
https://likumi.lv/ta/id/289933-atrdarbiga-elektronisko-sakaru-tikla-likums

Ātrdarbīga tīkla alternatīvais likumprojekts
http://titania.saeima.lv/LIVS12/SaeimaLIVS12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=734/Lp12
 
Komisijas virzīts likumprojekts
http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&count=1000&restricttocategory=776/Lp12 Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!