Parakstu vākšana 2020: tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem Pašvaldību likumiem 

Šobrīd sabiedrībā notiek karsti strīdi par administratīvo reformu , kas nākotnē ietekmēs ikviena cilvēka dzīvi valstī! Lielai daļai vēlētāju, joprojām nav skaidra sarežģītā parakstu vākšanas kārtība un informācijas nepietiekamība ir tā, kas attur Tautu no iespējas piedalīties, visai Latvijai svarīgu likumu pieņemšanā.
 
Prezidents ir apturējis (pirmo reizi kopš 2007.gada) grozījumus likumos par Pašvaldībām: “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”. Likuma apturēšana nozīmē to, ka ir iedarbināts Satversmes 64. pants", un Likumdošanas vara valstī ir nodota Likumdevēja - tautas rokās.
 
Tagad tautai ir jāapstiprina, ka tā pieņem varu valstī savās rokās. Rosinot referendumu tauta pati grib izlemt svarīgo iedzīvotājiem jautājumu, kā notiks nākamībā dzīve un saimniekošana pagastos, novados un pilsētās - kur pašlaik autonomu lemšanu veic attiecīgās pašvaldības. Grozījumi likumos "Par pašvaldībām" un "ievada vērienīgas pārmaiņas Latvijas dzīvē, šiem diviem likumiem drīz sekos nākamo grozījumu pakete. .
 
Līdzīgi kā lemj rīcības sēdē Saeima - vai pieņem savai lemšanai tautas priekšstāvji iesniegto likumprojektu vai atsaka skatīt - tā analogi arī tautai savā "rīcības sēdē" balsošanas iecirkņos jāatbild, vai lkumdevējs-tauta pieņem savai lemšanai likumus, kurus apturējis prezidents. Atbilstoši Satversmē noteiktai kārtībai, divu mēnešu laikā, t.i. 2020. gada martā - notiks tautas nobalsošana, kura lems - vai apstiprināt Saeimas pieņemtos likumus, vai arī likt tos pārstrādāt. Nobalsošana notiek, ja tādu gribu izteica 1/10 vēlētāju - 154 .....
 
Šo lēmumu par Likumu autoriem būs jāizliek likumdevēja-tautas priekšā savi aprēķini un argumenti. Tos vērtēs Likumdevējs-tauta, un izlems tauta nobalsošanā balsojot "par" un "pret" - vai sniegtie argumenti ir pietiekami, lai apstiprinātu ar tautas gribu šos likumus. Ja balsojot tauta neapstiprina likumu, tas nozīmē, ka projekta autoriem likums ir jāpārstrādā un jāvirza vēlreiz - projektu apspriežot ar tautu.

Tautas nobalsošana būs notikusi, ja tajā piedalās puse no vēlētāju skaita 13. Saeimas vēlēšanās jeb 422 ..... lai apturētie likumi saņemtu tautas atbalstu, "par" jānobalso vairāk kā pusei.
Ja vairākums nobalso "pret", tas likumi nav spēkā. Pats fakts, ka Likumdevējs-tauta būs pieņēmis savā lemšanā apturētos likumus par pašvaldībām, nozīmēs Likumdevēja-tautas gribu arī turpmāk lemt šos jautājumus.
 
Pēc Satversmes jēgas, tautas nobalsošanas mērķis ir apturēt strīdus un kašķus un ar tautas gribu ieviest kārtību un stingru virzību uz Satversmē noteikto valsts mērķu izpildi. (valsts mērķi uzskaitīti 19.06.2014. likumā). Pašlaik Likumdevējs-tauta ir sācis darbu, notiek "rīcības sēde" iecirkņos, likumdevēja darbu nedrīkst kavēt neviens, visām valsts un pašvaldību iestādēm ir jāpalīdz likumdevējam.
 
Nepareiza ir prakse atrunāt vēlētājus iet uz iecirkņiem, neparakstīt tautas nobalsošanas sasaukšanu. "Apgrieztā balsošana ar neierašanos" nevar tikt tulkota kā suverēnā griba. Pareiza būtu rīcība, ja apturēto likumu autori aicinātu vēlētājus būt aktīviem un rīkot tautas nobalsošanu - kurā izlemtu. Iecirņos lēmumu jāparaksta visiem - gan tiek mas par, gan pret, gan vēl nezinošiem ...
 
Ietekmēšana vēlētājus neiet parakstīt ir vērtēta Saeimā kā bīstama nacionālai drošibai un suverenitātei, un 2016. gadā noteikta suverēnas gribas aizsardzība Krimināllikumā 90.pantā. (Krimināllikuma grozījumi)
 
Ikvienam no 1,5 miljoniem LR balsstiesīgo Latvijā un ārpus Latvijas ir jāzina, ka notiek "rīcības sēde" tautas nobalsošanas sasaukšanai [2020. gada martā], katram būtu jāpasaka sava griba.
 
Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē 358 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 41 vietā ārvalstīs.
 
Iesniegums parakstu vākšanai vēlētāja atrašanās vietā: PDF formāts, DOC formāts
Termiņš, līdz kuram vēlētāji var iesniegt iesniegumu parakstu vākšanas organizēšanai atrašanās vietā ir 13. februāris.
Nogādāt pieteikumu vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam var jebkura persona, kam vēlētājs uzticas. Pieteikumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī vēlētāja uzticības persona parakstu vākšanas vietā.
 
 
Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!