Likumprojekts
Likums “Par Latvijas Republikas 1922. gada likuma “Likums par Saeimas vēlēšanām” atjaunošanu”
1.pants. Atjaunot spēku 1922. gada likumam “Likums par Saeimas vēlēšanām”, kas pieņemts Latvijas Satversmes Sapulcē 1922. gada 9. jūnija kopsēdē.
Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā
(Publicēts: “Valdības Vēstnesis”, nr.141, 30.06.1922.) 
 

Latvijas Satversmes Sapulce
Sēde 1922.gada 9. jūnijā

Sēdi atklāj prezidents J. Čakste pulkst. 5:50.

Dienas kārtībā Saeimas vēlēšanu likums trešā lasījumā.

Satversmes komisijas vārdā referents M.Skujenieks liek priekšā, strīpot pantu par apriņķu vēlēšanas komisijām un vēlēšanas izdarīt bez vēlētāju sarakstu sastādīšanas, pieprasot vēlētājiem tikai pases uzrādīšanu, aur ko būšot iespējams vēlēšanu izdevumos izdarīt pie 20 miljonu rubļu ietaupījumu.

Pēc garākām debatēm, kurās piedalās Antens, Bergs, Cielēns, Goldmanis, Kemps, Pabērzs, Kindzulis, F.Trasūns un Bērziņš, aizklāti balsojot, ar 86 pret 53 balsīm, 4 atturoties, priekšlikumu pieņem.

A.Berga priekšlikumu, ka vēlēšanu tiesības lai nebaudītu sociālā apgādībā stāvošas personas un aktīvā dienestā iesaukti kareivji, atraida.

Pantā par grozāmām vai negrozāmām listēm, aizklāti balsojot, ar 72 pret 63 balsīm pieņem to variantu, kurš nosaka, ka vēlēšanas izdarāmas ar negrozāmām listēm.

Likumu visā visumā pieņem ar visām balsīm, 7 atturoties.
Sēdi slēdz pulkst.10.
Nākošā sēde otrdien, pulksten 10 rītā.
 (Publicēts: “Valdības Vēstnesis”, Nr.127, 10.06.1922.)