Likums par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu 1922.gads No topics

Latvijas Satversmes Sapulces 1922.gada 20.jūnija kopsēdē pieņemtais Likums par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu.

www.atvertaparvaldiba.lv/lv/dokumenti/7-...rosinasanu-1922-gads

Publicēts: 1926, Rīgā, A.Gulbja izdevums A.Gulbja grāmatu spiestuve, Rīgā, Ausekļa ielā 9. Glabājas: Latvijas Nacionālā bibliotēka. Uzņemts krājumā 16.06.1926. [nr.0309114424]
Powered by Kunena Forum