No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu


Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu notiks no 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim.

! Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas. 

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē - parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

! Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī. Piedalīties parakstu vākšanā var arī vēlētāji ieslodzījuma vietās.

Kur var parakstīties?

Parakstīties var 264 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 31 parakstu vākšanas vietā ārvalstīs. No 10. marta parakstu vākšanas vietu adreses un darba laikus var noskaidrot arī, zvanot uz uzziņu tālruni 67049999. Parakstu vākšanas laikā tālrunis strādā katru dienu no plkst. 9.00 līdz 19.00.

Parakstīšanās vietas noteica valstspilsētu un novadu domes, un katrā pašvaldībā tās bija iekārtojamas ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta. Iespēja parakstīties tiek nodrošināta ne mazāk kā četras stundas dienā, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās. Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtotas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos. Iespēju piedalīties parakstu vākšanā  tiek nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos. 

Kurš var parakstīties?

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).

Kā es varu piedalīties parakstu vākšanā, ja veselības stāvokļa dēļ nevaru nokļūt parakstu vākšanas vietā?

Vēlētāji, kuri veselības problēmu dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, var lūgt organizēt parakstu vākšanu savā atrašanās vietā. Šajā gadījumā jārīkojas šādi:

1. jāuzraksta iesniegums, kur jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kur jāierodas parakstu vācējiem. Vēlams norādīt arī kontakttālruni un ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir.

Iesniegums parakstīties atrašanās vietā word pdf

2. ja vēlētājam vai vēlētāja uzticības personai ir elektroniskais paraksts, tad iesniegumu var parakstīt elektroniski un nosūtīt attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai.

3. ja vēlētājam vai vēlētāja uzticības personai nav elektroniskā paraksta, tad ir jāpalūdz, lai kāds, kam vēlētājs uzticas, nogādā šo iesniegumu:

a)  pašvaldības vēlēšanu komisijā (iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu ar tādu aprēķinu, lai tiek saņemts līdz 7. aprīlim.)

vai

b) tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā.

! Termiņš, līdz kuram vēlētāji var iesniegt iesniegumu parakstu vākšanas organizēšanai atrašanās vietā ir 7. aprīlis.

! Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā - 8. aprīlī.

Kā jārīkojas, lai piedalītos parakstu vākšanā ieslodzījuma vietā?

Lai piedalītos parakstu vākšanā ieslodzījuma vietā, ir jāuzraksta iesniegums, kas jāiesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai. Termiņš, līdz kuram vēlētāji var iesniegt iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai, ir 6. aprīlis. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 8. aprīlī.

Ko paredz likuma grozījumi?

Grozījumi paredz mainīt Rīgas un Ventspils ostu pārvaldības modeli. Ar izmaiņām attiecībā pret šā brīža spēkā esošo likuma redakciju iespējams iepazīties tabulā:

Likuma grozījumu salīdzinošā tabula “Grozījumi Likumā par ostām”


Kad būs zināms parakstu vākšanas rezultāts?

Pēc parakstu vākšanas beigām CVK apkopos saņemto parakstu skaitu un parakstu vākšanas rezultātu paziņos Valsts prezidentam un publicēs tos izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), CVK trīs dienu laikā būs jāizsludina tautas nobalsošana, kurai jānotiek ne agrāk kā vienu mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc izsludināšanas. Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek, ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.

Tāpat apturēts likums tiks publicēts un stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.

Kāpēc notiek parakstu vākšana?

Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā kārtībā apturēts likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Kārtība, kādā jānotiek parakstu vākšanai, noteikta likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”. To, vai apturēta likuma nodošanu tautas nobalsošanai atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, noskaidro 30 dienu parakstu vākšanā, kas sarīkojama šo divu mēnešu laikā, kad likuma publicēšana apturēta.

Šā gada 18. februārī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 72. pantu un 36 Saeimas deputātu prasību, Valsts prezidents Egils Levits apturēja Saeimā 2022. gada 10. februārī pieņemtā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Ar likuma tekstu iespējams iepazīties šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2022/35B.1

Kā notiek parakstīšanās parakstu vākšanas vietā?

1. Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balsstiesīgie Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma.

2. Parakstīties var jebkurā parakstu vākšanas vietā pēc izvēles parakstu vākšanas vietas darba laikā.

3. Lai parakstītos, nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.

4. Parakstu vākšanas vietā pase vai personas apliecība jāuzrāda parakstu vācējam.

5. Parakstu vākšanas lapā tiks ierakstīts vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, un vēlētājs tiks lūgts parakstīties.

Vai par parakstīšanos ir jāmaksā?

Nē. 30 dienu parakstu vākšana tiek finansēta no valsts budžeta.

Cik reizes drīkst parakstīties?

Līdzīgi kā vēlēšanās un tautas nobalsošanā, arī parakstu vākšanā katram vēlētājam ir viena balss. Tas nozīmē, ka parakstīties parakstu vākšanā drīkst vienu reizi. Ja kāds parakstīsies vairākas reizes, tiks līdzskaitīts tikai viens šī vēlētāja paraksts.

Vai ir iespējams parakstīties arī internetā?

Nē, šādu iespēju likums “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” neparedz. Iespēja parakstīties internetā ir paredzēta tikai parakstu vākšanā par likumu ierosināšanu, proti, par vēlētāju rosinātiem likumprojektiem vai Satversmes grozījumu projektiem, vai par Saeimas atsaukšanu.

Parakstu vākšanas vietas | Normatīvie dokumenti | Aktualitātes


www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-saeima-pienemta-likuma-atcelsanu/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-aptureto-likumu-grozijumi-likuma-par-ostam-2022-gads

 

Bilde @