Aicinām pievienoties likumprojekta atbalstītāju kopai!

2020.gada 10. jūnijā, Saeima attālināti balsojot pieņēma izmaiņas valsts dzīves pamatos – “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. (Sauktu arī par pašvaldību reformas likumu).
Likums ietekmēs pilsoņu maciņus, īpašumus, statusu, dzīves apstākļus, demogrāfiju, tautsaimniecību. Četrdesmit pašvaldības rakstīja lūgumu neizsludināt likumu. Loģiski būtu – rīkot tautas nobalsošanu, kurā apstiprina šo likumu, vai noraida to. Uzdod pārstrādāt. 

Pilsoņiem ir jābūt iespējai lemt!

Atvērtās Pārvaldības partnerība Latvijā (APPL) piedāvā likumprojektu “Likums par 2020. gada 10.jūnija likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” atcelšanu reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). 

Vēlētājiem izveidojot iniciatīvas atbalsta kopu, tiktu izpildīts Satversmes sapulces 1922. gada kritērijs: 1000 cilvēku  iesniedz likumprojektu CVK. CVK reģistrē likumprojektu un izsludina parakstu vākšanu. Ja likumprojektu paraksta desmitā daļa vēlētāju (154 868), tad notiktu Tautas nobalsošana.


Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotosPateicamies biedrībai “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” (APPL) par piedalīšanos Eiropas Komisijas pirms kāda laika rīkotajā sabiedriskajā apspriešanāEiropas Revīzijas palāta kā neatkarīga ES revīzijas iestāde caurskata, kā Eiropas Komisijas dienesti (revidējamās vienības) apspriežas ar ieinteresētajām personām un kāda ir Komisijas izmantotā sabiedrisko apspriešanu sistēma. Revidenti pārbauda Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu izlasi.
 
Šajā kontekstā Eiropas Revīzijas palāta vēlētos noskaidrot, kā iedzīvotāji uztver sabiedriskās apspriešanas, un viņu viedokli un ierosinājumus par veicamajiem uzlabojumiem. Tālab revidenti ir sagatavojuši aptauju "Eiropas Komisijas sabiedriskās apspriešanas dalībnieku uztveres apsekojums", kuru tehniski apstrādās Eiropas Komisija.
 
Tā kā APPL ir piedalījusies kādā no revīzijas izlasē iekļautajām sabiedriskajām apspriešanām, Eiropas Revīzijas palāta aicina pilsoņus brīvprātīgi un anonīmi piedalīties šajā aptaujā piesakoties APPL.  Vai arī pieteikt to no citas biedrības reģistējot to Eiropas Informācijas portālā. Aptaujas aizpildīšana neaizņems vairāk par piecām minūtēm. Atbildes varat sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. 
 
Eiropas Komisija nekādus jūsu personas datus nav pārsūtījusi un nepārsūtīs Eiropas Revīzijas palātai, un tie netiks atklāti nekādā veidā. Pirms nosūtīšanas Eiropas Revīzijas palātai Eiropas Komisija pilnībā anonimizēs jūsu ieguldījumu šajā aptaujā, un Eiropas Revīzijas palāta rezultātus publiskos tikai apkopotā formā – īpašā ziņojumā. Jūsu personas datus Eiropas Komisija izdzēsīs, kad šīs revīzijas mērķiem tie vairs nebūs vajadzīgi.