Pateicamies biedrībai “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” (APPL) par piedalīšanos Eiropas Komisijas pirms kāda laika rīkotajā sabiedriskajā apspriešanāEiropas Revīzijas palāta kā neatkarīga ES revīzijas iestāde caurskata, kā Eiropas Komisijas dienesti (revidējamās vienības) apspriežas ar ieinteresētajām personām un kāda ir Komisijas izmantotā sabiedrisko apspriešanu sistēma. Revidenti pārbauda Komisijas rīkoto sabiedrisko apspriešanu izlasi.
 
Šajā kontekstā Eiropas Revīzijas palāta vēlētos noskaidrot, kā iedzīvotāji uztver sabiedriskās apspriešanas, un viņu viedokli un ierosinājumus par veicamajiem uzlabojumiem. Tālab revidenti ir sagatavojuši aptauju "Eiropas Komisijas sabiedriskās apspriešanas dalībnieku uztveres apsekojums", kuru tehniski apstrādās Eiropas Komisija.
 
Tā kā APPL ir piedalījusies kādā no revīzijas izlasē iekļautajām sabiedriskajām apspriešanām, Eiropas Revīzijas palāta aicina pilsoņus brīvprātīgi un anonīmi piedalīties šajā aptaujā piesakoties APPL.  Vai arī pieteikt to no citas biedrības reģistējot to Eiropas Informācijas portālā. Aptaujas aizpildīšana neaizņems vairāk par piecām minūtēm. Atbildes varat sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. 
 
Eiropas Komisija nekādus jūsu personas datus nav pārsūtījusi un nepārsūtīs Eiropas Revīzijas palātai, un tie netiks atklāti nekādā veidā. Pirms nosūtīšanas Eiropas Revīzijas palātai Eiropas Komisija pilnībā anonimizēs jūsu ieguldījumu šajā aptaujā, un Eiropas Revīzijas palāta rezultātus publiskos tikai apkopotā formā – īpašā ziņojumā. Jūsu personas datus Eiropas Komisija izdzēsīs, kad šīs revīzijas mērķiem tie vairs nebūs vajadzīgi.