Aicinām piedalīties konferencē “1990. gada 21.aprīļa Tautas sapulcei-33”  Aicinām piedalīties konferencē  “1990. gada 21.aprīļa Tautas sapulcei-33”   

Motto: Kam nav sapņu, tas ir miris
Šimons Peress, runa 11.09.2015. Kijevā


Aicinām 21.aprīlī (2023) pl.10-13 piedalīties konferencē “1990. gada 21.aprīļa Tautas sapulcei-33”, kura notiks Latvijas Zinātņu akadēmijā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 (3. stāvā, 329.telpā, 2.auditorija)
 
2023. gada 21. aprīlī aprit 33. gadskārta, kopš Daugavas stadionā notika vēlētāju pilnvarotu visu līmeņu pašvaldību 8086 delegātu Tautas sapulce ar mērķi dot Augstākajai Padomei Latvijas iedzīvotāju mandātu atjaunot Latvijas valstisko neatkarību.
 
1990. gada 18. martā notika vēlēšanas 201 apgabalā vēlot Augstākās padomes deputātus. Ir vērtējams, kā tikusi izpildīta Latvijas Tautas frontes vēlēšanu platforma (pieņemta 3.02.1990).

1993. gada 5.-6. jūnijā notika 5. Saeimas vēlēšanas. Ar tālejoši juridisku nozīmi. Saskaņā ar 20.06.1922. likumu, jaunās Saeimas sanākšanas dienā stājas spēkā pilnā apjomā Satversme. Atjaunoja pirms kara pastāvējušo institucionālo struktūru. Saglabāja ilgus gadsimtus pastāvējušo pašvaldību formu. Pamats: pagastu un pilsētu padomes. Papildu – rajonu padomes / apriņķu padomes liela apjoma darbiem  (t.s. otrais līmenis). Veidojās reģionālās augstskolas u.c.

Latvijas valsts iekārta ir parlamentāra republika – reti sastopama forma. Atšķiras,  piemēram, no valsts iekārtas Lietuvā, Polijā vai Francijā. 
Skaidrs kritērijs ir - tautas stāvoklis, labklājība un dzīvotspēja. Gadsimta laikā latviešu skaits ir nevis pieaudzis, bet gan ir samazinājies [tautas skaitīšanu dati: 1897. gadā ir 1`318`617 latvieši, 2011.gadā - 1`285`136; 2021.g.- 1`249`647]. Skaitļi bezkaislīgi liecina, ka nav izpildīts valsts uzdevums – nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu cauri gadsimtiem

Plosās karš Ukrainā. Kara sekas smagi skar Latvijas ekonomiku. Enerģētiskā krīze. Redzams: daudzviet netaisna iedzīvošanās. Pārvaldes nespēja. Tūkstošiem ģimeņu izmisumā. 

Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress kritizē Latviju par nepareizi veiktu 2020. gada administratīvi-teritoriālo reformu. Par sliktākajām pēdējā desmitgadē min trīs: Latvija (2020), Turcija (2015), Francija (2015). Latvijā 330 pagastos nav pat pārvaldnieka. Civilās aizsardzības struktūra bēdīgā stāvoklī. Iedzīvotājos neticība Latvijas valstij.

Šādā tautas dzīvībai kritiskā situācijā 21.aprīļa konferencē 1990.gada Tautas sapulces dalībnieki, kuri tolaik atjaunoja Latvijas valsti, aicina nostalģijas par bijušo vēsturi vietā meklēt rīcību nākamībai. Saprast kļūdas. Priekšlikumus, ko darīt var katrs pats pagastos un pilsētās.

Par vienojošu motīvu var ņemt Latviešu vēsturisko zemju likumu, sasaistot tā izpildi ar pašvaldību struktūras atjaunošanu, vietējo iniciatīvu un pārdomātu reģionālo politiku. 

Konferences plāns

1.daļa

  1000 – 1005 Konferences atklāšana.
                     Vada Andris Jaunsleinis 
  1005 – 1015  Īsumā par iepriekšējo 2022. gada konferenci, un iniciatīvu “Pašvaldība`1990”.
  1015 – 1025  Uzrunas 
                      asoc.prof. Māris Pūķis, Latvijas Pašvaldību savienības vec. padomnieks,
                      Stefans Rāzna, bijušais Augstākās Padomes deputāts).
  1025 – 1040   Pašvaldības – valsts demokrātijas pamats.
                      Aleksandrs Lielmežs.  bij. LR pārstāvis Eiropas Reģionu komitejā. 1990 Mālpils pagasta padomes priekšsēdētājs
  1040 – 1050  Zemes reformas 1920...1991 gads.
                      Māris Niklass, Latviešu Strēlnieku apvienība, valdes loceklis,  1990 Cēsu rajona padomes priekšsēdētāja vietnieks.
  1050 – 1105  Vai ATR var saukt par reformu, tās negatīvās sekas.
                      Māris Niklass
  1105 – 1120  1922.gada 9. jūnija Saeimas vēlēšanu likums. Ietvertie principi un garantijas Satversmes izpildei.
                      Iespēja atjaunot šo likumu sākotnējā redakcijā - negrozot Satversmi
                      Ivars Redisons, biedrības Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā padomes priekšsēdētājs, 1990 Siguldas pilsētas padomes priekšsēdētājs
  1120 – 1133  Pašpietiekama energoapgāde savā mājā. Praktiskā pieredze. 
                     Iedzīvotāju iemaņas saimniekot kā kopdarbību veicinošs apstāklis pašvaldībās.
                     Mārtiņš Vanags, Enerģētisko risinājumu pētnieks 

2.daļa

 1135 – 1155  Rezolūcija. Debates
 1155 – 1205  Daiga Mieriņa, 14.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja

Līdzdalības sadaļa: (12:05 – 13:35)

3.daļa
Uzdrošināmies domāt!
 Kas jādara? Prezentācijas un idejas. Stiprais spēj atzīt savas kļūdas: vērtējam, ejam  uz mērķi vēlreiz!

(dalībnieku priekšlikumi un ierosinājumi). 

(Reģionālā politika – līdzsvarotas attīstības garantija Latvijā. A.Kazinovska runa video 10 min)  

4. daļa. 
Jaunās tehnoloģijas latviešu dzīvesveidā.   e-Saeima: plusi un mīnusi.  

(praktiskās pieredzes apmaiņa). 

(publiskā iespēja skatīt e-Saeima arhīvu: info. I.Redisons) 

 
P.S. Izteikto priekšlikumu tālākai izstrādei tiks rīkota darba grupas sanāksme maija vidū.
 
Akcentēsim uzmanību šādiem tematiem:

1. Pašreizējās situācijas analīze. Konstatētās procesu neatbilstības Satversmei un iespējamās sekas tuvākajā nākotnē.

2. Latviešu vēsturisko zemju likums: teorija un prakse. Kopienu rīcība krīzes laikā.
Veiktās teritoriālās reformas neatbilstība mērķim, deklarētam Latviešu vēsturisko zemju likumā.
Ar ko tas draud nākotnē; iespējamās alternatīvas (kā darīt labāk).

3. Zemes ierīcība. Pilsētu zemes funkcijas, lauku zemes funkcijas. Atšķirības dzīves veidā. 
Kādas pārmaiņas pārvaldes struktūrā noderīgas, un kādas ne, un kāpēc.
 
4. Procesu metodika: septiņreiz nomērī, vienreiz nogriez!  
Administratīvi teritoriālās reformas norises procedūru analīze. Ieguvumi un zaudējumi. 
Kļūdu labošana, ko un kā varētu darīt.
 
5. Proporcionālās pārstāvības principi. Valsts formas - parlamentāra republika – īpatnības. 
Pienākumi, izrietoši no Satversmes. Vēlēšanu likums un kārtība. Tautas nobalsošana kā tautvaldības instruments. 
Kā pārvaldi ietekmē šī instrumenta pareiza izmantošana, un kā – neizmantošana. Kā notiek Latvijā?
 
6. Neatkarības idejas attīstība līdz 5. Saeimas vēlēšanām 1993. gada 5.-6. jūnijā. Kā šī ideja transformējusies 30 neatkarības gadu laikā un cik neatkarīga Latvija ir šodien? Kas sasniegts un ko vajadzētu sasniegt?

 
Aicināti piedalīties: 
  • 1990.gada Augstākās Padomes un vietējo padomju deputāti; 
  • Esošie Saeimas, pilsētu un novadu deputāti;
  • Valsts un pašvaldību darbinieki;
  • Ikviens sabiedrības pārstāvis, kuram rūp valsts nākotne.

     
Konferenci rīko “Pašvaldības`1990” iniciatīvas grupa, kuru veido Tautas sapulces dalībnieki, Latvijas Pašvaldību savienības dibinātāji.

Pārstāvji: Māris Niklass, Aleksandrs Lielmežs, Ivars Redisons,  e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. tālrunis: 20732777
 
Mūsuprāt, atjaunot ticību Latvijas valstij var cilvēki, kuri vēlas paši dzīvot latviskā vidē, kurā negods apzagt tautieti un klausīties melus.


Papildus: Izraēlas 9. prezidenta Šimona Peresa runa 11.09.2015 Kijevā

LZA prezidenta Ojāra Spārīša komentārs:

"12. Jaltas Eiropas stratēģijas konferencē, kas norisinājās pērn, 2015. gada 10. un 12. septembrī Kijevā, bijušais Izraēlas prezidents Šimons Peress pauda vienu no vismotivējošākajām runām, kurā ikviens var saskatīt un novērtēt pasaules līmeņa politiķa tālredzību un harizmu. Tās saturs palīdz labāk saprast Izraēlas politiskās, ekonomiskās un garīgās dzīves augšupejas virzītājspēkus un filosofiju, kurai sekojot, neliela valsts jau viena cilvēka mūža laikā ir varējusi kļūt par lielvalsti gan militārajā, gan tautsaimnieciskajā, gan izglītības un zinātnes jomā. Īsajā uzrunā Š.Peress saka: "Vajag sekot zinātnei. Tai nav robežu, ierobežojumu. Zinātne neskatās atpakaļ. Nepūlieties atrisināt pagātnes problēmas. Es arī nezinu, vai tas vispār ir iespējams. Pagātnei vispār nav nekādas nozīmes. Vienkārši studējiet to, lai neatkārtotu pagātnes kļūdas. Pagātnei nav nedz nākotnes, nedz cerību." Pieminot 2016. gada 28. septembrī mūžībā aizgājušo 9. Izraēlas prezidentu un apbrīnojot šī Izraēlas valstsvīra dzīves gudrību, kas atklājas šais nedaudzajos teikumos, vēlējos kaut šī runa iedvesmotu arī mūsu zemes vadītājus domām par savu valsti".