Aicinām pievienoties likumprojekta atbalstītāju kopai!

2020.gada 10. jūnijā, Saeima attālināti balsojot pieņēma izmaiņas valsts dzīves pamatos – “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu”. (Sauktu arī par pašvaldību reformas likumu).
Likums ietekmēs pilsoņu maciņus, īpašumus, statusu, dzīves apstākļus, demogrāfiju, tautsaimniecību. Četrdesmit pašvaldības rakstīja lūgumu neizsludināt likumu. Loģiski būtu – rīkot tautas nobalsošanu, kurā apstiprina šo likumu, vai noraida to. Uzdod pārstrādāt. 

Pilsoņiem ir jābūt iespējai lemt!

Atvērtās Pārvaldības partnerība Latvijā (APPL) piedāvā likumprojektu “Likums par 2020. gada 10.jūnija likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” atcelšanu reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK). 

Vēlētājiem izveidojot iniciatīvas atbalsta kopu, tiktu izpildīts Satversmes sapulces 1922. gada kritērijs: 1000 cilvēku  iesniedz likumprojektu CVK. CVK reģistrē likumprojektu un izsludina parakstu vākšanu. Ja likumprojektu paraksta desmitā daļa vēlētāju (154 868), tad notiktu Tautas nobalsošana.


Ieslēdziet javascript lai šī forma darbotosAicinām pilsoņus izmantot savas tiesības un balsot/parakstīties pret balsošanas ierobežojumiem
 Logs aizvērsies pēc 12 sekundēm
 
Tiem pilsoņiem, kurus neapmierina viņu priekšstāvju rīcība Saeimā, vai kuriem nav sava priekšstāvja, ir garantēta Satversmē cita REĀLA iespēja rīkoties pašiem - tautas likumu mehānisms CVK pārraudzībā.
 
Šo iespēju daudzi nezina. Grūtības ir informēt par iespējas esamību. Bet katrs pilsonis var parakstīt likumu 500 vietās Latvijā – klātienē visu pašvaldību izpilddirekcijās un pagastu pārvaldēs, vai elektroniski valsts portālā www latvija lv/pv
 
Ja Saeima nepieņem vēlētāju iesniegtu likumprojektu, tad CVK rīko tautas nobalsošanu, kurā likums ir pieņemts, ja “par” likumu balsojuši vismaz 211 232 pilsoņi (pie kvoruma 422 463 pilsoņi jeb puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsojušajiem). Skaits ir liels, bet nav nereāls. 
 
Pilsoņi paši var labot daudzas lietas - mainīt vēlēšanu likumu u.c. likumus, kuros atklājušies trūkumi. Satversmes grozīšanai vajag lielāku skaitu – “par” 774 337 balsis (puse no visiem balsstiesīgajiem 1 548 673).
 
Skaidrošanas pienākuma (Satversmes 90. pants) pārlikšana no izpildvaras uz pilsoņiem, nesamērīgi liels parakstu skaits īsā termiņā – tie ir būtiski apgrūtinājumi vēlētājiem. Apgrūtinājumiem nepiekrita Valsts prezidents (27.11.2012. vēstule Saeimai).
 
CVK pārraudzībā līdz 18.09.2019. notiek tautas likuma parakstīšana - atcelt apgrūtinājumus vēlētājiem, kādus ieviesa ar 08.11.2012. grozījumiem likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (atcelt 08.11.2012. grozījumus).
 
Apgrūtinājumu atcelšana atvieglos citu ikdienā vajadzīgu likumu sakārtošanu. 
 
 
 
 
INFORMĒJIET PAR IESPĒJU PAZIŅAS UN DRAUGUS! 
 
 
 
Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā