Tiem pilsoņiem, kurus neapmierina viņu priekšstāvju rīcība Saeimā, vai kuriem nav sava priekšstāvja, ir garantēta Satversmē cita REĀLA iespēja rīkoties pašiem - tautas likumu mehānisms CVK pārraudzībā.
 
Šo iespēju daudzi nezina. Grūtības ir informēt par iespējas esamību. Bet katrs pilsonis var parakstīt likumu 500 vietās Latvijā – klātienē visu pašvaldību izpilddirekcijās un pagastu pārvaldēs, vai elektroniski valsts portālā www latvija lv/pv
 
Ja Saeima nepieņem vēlētāju iesniegtu likumprojektu, tad CVK rīko tautas nobalsošanu, kurā likums ir pieņemts, ja “par” likumu balsojuši vismaz 211 232 pilsoņi (pie kvoruma 422 463 pilsoņi jeb puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsojušajiem). Skaits ir liels, bet nav nereāls. 
 
Pilsoņi paši var labot daudzas lietas - mainīt vēlēšanu likumu u.c. likumus, kuros atklājušies trūkumi. Satversmes grozīšanai vajag lielāku skaitu – “par” 774 337 balsis (puse no visiem balsstiesīgajiem 1 548 673).
 
Skaidrošanas pienākuma (Satversmes 90. pants) pārlikšana no izpildvaras uz pilsoņiem, nesamērīgi liels parakstu skaits īsā termiņā – tie ir būtiski apgrūtinājumi vēlētājiem. Apgrūtinājumiem nepiekrita Valsts prezidents (27.11.2012. vēstule Saeimai).
 
CVK pārraudzībā līdz 18.09.2019. notiek tautas likuma parakstīšana - atcelt apgrūtinājumus vēlētājiem, kādus ieviesa ar 08.11.2012. grozījumiem likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" (atcelt 08.11.2012. grozījumus).
 
Apgrūtinājumu atcelšana atvieglos citu ikdienā vajadzīgu likumu sakārtošanu. 
 
 
 
 
INFORMĒJIET PAR IESPĒJU PAZIŅAS UN DRAUGUS! 
 
 
 
Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā