Iniciatīva par enerģētisko pašpietiekamību: Cik pamatoti ir jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi?


Jaunie AS "Sadales tīkls" tarifi jau augusta rēķinā daudziem elektroenerģijas lietotājiem radīs šoka stāvokli. Kāpēc? Tāpēc, ka izskan informācija, ka tarifs pieaugs vidēji tikai par 32%. Daudziem tas šķiet nebūtiski, jo nav noskaidrojuši, kā būs tieši viņiem. To var un vajag izdarīt ST mājas lapā, atverot "Tarifu kalkulators”, ievadot kalkulatorā savus elektroenerģijas skaitītāja pieslēguma datus un prognozēto elektroenerģijas patēriņu – katrs lietotājs var precīzi uzzināt, cik būs jāmaksā pēc 01.07.2023.g. par AS "Sadales tīkls" pakalpojumiem un savlaicīgi izvēlēties tarifu “Speciālais-1”, ja lietotājam tas ir izdevīgāk, jo pēc 01.07. visiem lietotājiem tiks piemērots tarifs “Pamata-1”.

Tas katram būs individuāli un arī kopējais maksas par elektroenerģiju pieauguma % būs, galvenokārt, atkarīgs no patērētās elektroenerģijas daudzuma un cenas. Bet, ja netērēs nemaz, tad pēc 01.07. būs kā tabulā, jo ST automātiski piemēros “Pamata -1” tarifu. Bet kā ir Valstī kopumā?

Veikt šos aprēķinus, kas redzami tabulā, nebija nemaz tik vienkārši. Izrādās, ka dati par elektroenerģijas lietotājiem pēc pieslēguma jaudas lieluma nemaz nav publiski pieejami. Palīdzēja viens Saeimas deputāts, kuram pēc pieprasījuma ST sniedza diezgan skopus un aptuvenus datus par lietotājiem, atkarībā no pieslēguma jaudas. 

Rodas jautājums, vai tad tiešām ST nav precīzu datu, kurus var un vajag izmantot aprēķinos? Es domāju, ka ir. Jo kā tad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija varētu tik precīzi noteikt, cik un kam "par jaudas uzturēšanu" ir jāmaksā? Bet rodas šaubas! Vai tas precīzi ir ievērots un cik precīza ir ST izdevumu struktūra, lai tik precīzi aprēķinātu, ka mājsaimniecībām jāmaksā tik atšķirīgus maksājumus par ST pakalpojumiem?

Godājamo lasītāj, rūpīgi izpētiet šo tabulu, jo arī Jums radīsies šaubas un jautājumi, kāpēc tā!

ST Tarifa plāna izmaiņas pēc 01.07.2023.g. “Pamata-1”

               
   

Maksa mēnesī

Maksa gadā

Maksa mēnesī

Maksa gadā

Pieaugums

Pieaugums

1 Fāze

Lietotāju

līdz 01.07.

līdz 01.07.

pēc 01.07.

pēc 01.07.

 

%

Jauda

skaits

EUR/vienam

 milj. EUR 

EUR/vienam

milj. EUR

milj. EUR

 
   

lietotājam

 

lietotājam

     

16A

~521000

1 ,24

7,752

6,08

38,012

30,26

390,4

20A

~174000

1 ,24

2,589

7,60

15,869

13,28

512,9

25A

~  24000

1 ,24

0,357

9,50

2,736

2,379

666,4

32A

~  12000

1 ,24

0,179

12,60

1,814

1,635

913,4

40A

 ~   4000

1 ,24

0,060

15,20

0,73

0,670

1116,7

 

~735 000

 

10,937

 

59,161

48,224

440,9

               

3 Fāzes

             

16A

~87000

3,20

3,340

14,72

15,368

12,028

360,1

20A

~58000

4,00

2,784

18,40

12,806

10,022

360,0

25A

~52000

5,00

3,120

23,00

14,352

11,232

360,0

32A

~35000

6,40

2,688

29,44

12,365

9,677

360,0

40A

~18000

8,00

1,728

36,80

7,949

6,221

360,0

 

~250 000

 

13,660

 

62,84

49,180

360,0

Kopā

~985000

           

Pavisam

kopā 

mājsaimniecībām

24,597

 

122,001

~97,404

396,0

Valstī kopā ir ~ 1,108 milj. elektroenerģijas lietotāji, kas izmanto ST pakalpojumus.

Maksa ir atspoguļota bez PVN. Lai uzzinātu faktisko maksu, visiem skaitļiem ir vēl jāpieskaita PVN. Ilustrācijai, ja 1F 40 A lietotājs mēnesī maksāja 1,50 EUR t.sk PVN- 0,26 EUR , tad pēc 01.07 lietotājs maksās 18,39 EUR t.sk. PVN- 3,19 EUR Valstī kopumā no tarifu paaugstinājuma “par jaudas nodrošinājumu”, kas ir fiksētais maksājums, sagaidāmi papildus ieņēmumi no PVN ~ 20 milj. EUR gadā.


Apskatot tabulu, uzreiz lielākai daļai lietotāju rodas jautājums. Kāpēc līdzšinējo 1,24 EUR vietā jāmaksā 6,08 EUR mēnesī? Kāds tam ir pamats? Ar kādiem konkrētiem aprēķiniem tas ir pamatots? Aptuveni 4000 lietotājiem vispār būs apjukums, jo tiem būs jāmaksā 12 reizes vairāk. Kāpēc? Kas tad ir noticis, ja līdz 01.07. 2023.g. 1F lietotāji maksāja vienādu cenu, bet tagad atšķirība četras reizes? Kāda uzskaite to apliecina? Un tā varētu turpināt, par katru lietotāju grupu pēc pazīmes "par jaudas uzturēšanu", atkarībā no drošinātāja Ampēriem. Pieauguma % ir attiecināmi uz maksu, nevis lietotājiem. 

Kas vispār ir ST pakalpojums “par jaudas uzturēšanu”, kuram gatavojas tērēt vairāk kā 120 milj. EUR? Kādi praktiskie darbi tiek vai tiks veikti, lai “ par jaudas uzturēšanu” būtu jāmaksā? Līnijas, kabeļus un transformatorus taču nemainīs? Pieslēgumi fiziski taču ir tādi kā ir un par tiem var pievadīt lielu jaudu. Varbūt to labāk saukt par “abonomenta maksa”? Vai koriģēt piegādes izmaksas?  

Bet lielākais samulsums ir, kad redzi kopējo summu, ko "par jaudas uzturēšanu” papildus iekasēs no mājsaimniecībām, t.i ~97, 404 milj. EUR gadā. Kā tad tā? Tarifu projektā bija paredzēts papildus "tikai" 65 milj. EUR. Skaitļi rāda, ka tikai no mājsaimniecībām jau sanāk par 32 milj. vairāk nekā ieplānots tarifā. 

Pēc provizoriskiem aprēķiniem no pārējiem ~123 000 lietotājiem arī “par jaudas nodrošināšanu”papildus iekasēs ~ 8 milj. EUR. Šiem 123 000 lietotājiem ST atšifrējumu pēc jaudas lieluma vispār neiedeva, tāpēc novērtējums ir ļoti piesardzīgs, veidots, rūpīgi izpētot veco un jauno tarifu atšķirības un aptuveni sadalot lietotājus pēc jaudas lieluma un izmantojot “Tarifu kalkulators”.

Tātad papildus tarifam jau sanāk ~40 milj. EUR "par jaudas uzturēšanu". Nodrošinājums pamatīgs, ja kaut kas nebūs tā. Kas var nebūt “tā”: 

– Pirmkārt. Ja lietotāji maz tērēs elektroenerģiju. Tad var samazināties ST ieņēmumi par piegādi, kas ir ST otrs maksājums, saukts par “maksa par elektroenerģijas piegādi”. Diemžēl, elektroenerģijas patēriņš jau vairākus gadus samazinās, dažādu iemeslu dēļ. Tas nepavisam nav labi, jo neveicina iedzīvotāju labklājību un Valsts attīstību. Ja elektroenerģijas patēriņš saglabāsies 2022.g. līmenī t.i. 6241 GWh, tad ST par piegādi nesaņems ~5,5 milj, EUR, jo piegādes tarifs ir samazināts tikai par 2,2%, bet nav arī vairs nakts tarifa, kas bija mazāks nekā apstiprinātais.
 – Otrkārt. Ja lietotāji atteiksies no lielākas jaudas un pāries uz mazāku jaudu. Uz to arī aicina ST amatpersonas un ne tikai tās. Kāpēc jāpazemina komforta līmenis? Tas neveicinās progresu, jo elektroenerģijas plašāka izmantošana, gan mājsaimniecībās, gan ražošanā, gan pakalpojumu jomā ir Valsts attīstības jautājums. It sevišķi, ņemot vērā Eiropas Savienības "Zaļo kursu", kuŗā paredzēts pāriet uz elektroauto, izmantot apkurei siltumsūkņus u.c. pasākumus, kur izšķirošā loma paredzēta elektroenerģijas plašākai pielietošanai, tātad arī jaudas nodrošināšanai. Vai ST un SPRK ir prognozējuši šo skaitu un iespējamo summu? Cik liela tā ir? Un cik liela būs maksa, ja vajadzēs atkal palielināt pieslēguma jaudu?
– Treškārt. Var izmantot "Speciālo-1"tarifu t.i. mazāk maksāt par "jaudas uzturēšanu", bet vairāk par elektroenerģijas piegādi. Aprēķini parāda, ka lielākajam lietotāju skaitam ar 1F un 16A, speciālo tarifu vajadzētu izvēlēties tikai tad, ja elektroenerģijas patēriņš ir mazāks par 360 KWh gadā un 3F 16A , ja elektroenerģijas patēriņš ir mazāks par 900 KWh gadā. Cik tādu būs un kāda summa sanāks? Labs jautājums, uz ko vajadzētu atbildēt ST un SPRK. 

Šie trīs nezināmie ir tie, kas var samazināt tarifā jau iestrādātos aptuveni 105 milj. EUR. Par cik? Vajadzētu vizmaz par 40 milj. EUR, lai nebūtu vairāk par 65 milj. EUR, kas bija paredzēti tarifu projektā! Bet vai tā būs? Nepamet sajūta, ka tarifi nav caurspīdīgi. Elektroenerģijas lietotāji ir tiesīgi zināt precīzus aprēķinus un pamatojumu kāpēc viņiem ir jāmaksā tik un ne savādāk? Labs pārvaldības piemērs būtu, ja līdz 01.06.2023.g katrs lietotājs būtu saņēmis izsmeļošu paskaidrojumu par to, kāpēc ar 01.07. tiem ir jāmaksā vairāk un par ko.

Bet līdz tam vēl ir jāizaug, jo vienkāršāk lietotāju ir nostādīt fakta priekšā, ka jāmaksā un viss.  Izskanējušam apgalvojumam, ka tagad nebūs nevienam jāmaksā šķērssubsīdijas, jo līdz šim uzņēmumi ir maksājuši par mājsaimniecībām, nav ticamības, jo tam nekur nav atrodami skaitliskie pamatojumi. Arī joprojām nav saprotama tāda maksājumu diferenciācija, jo nav uzskaites par izdevumiem, kas radušies konkrētiem lietotājiem pēc pazīmes "par jaudas uzturēšanu". Arī AS "Sadales tīkls"gada pārskatā nav detalizēta pārskata par izdevumu struktūru. 

Lietotāji atceras, ka pirms “Latvenergo” sadalīšanas par mājsaimniecību vidējo elektroenerģijas patēriņu ~ 175 KWh mēnesī bija jāmaksā ~ 14 EUR , kur bija iekļauts viss, gan elektroenerģijas cena, gan piegāde, gan uzturēšana. Tagad par to pašu jāmaksā no 58 EUR līdz pat 95 EUR, atkarībā no pieslēguma veida, pie vidējās elektroenerģijas cenas 0,2 EUR/KWh. Labs progress.

Tarifu politikai bija jābūt vērstai uz elektroenerģijas patēriņa palielināšanu, lai veicinātu Valsts attīstību. Pašreiz tā nav!

Varbūt Saeimas atbildīgo komisiju deputāti iedziļināsies šajos jautājumos un viesīs sabiedrībai skaidrību? Lai nebūtu tā, ka "elektrība ir tumša lieta, kas gaiši spīd”, un elektroenerģijas biržas cena un ST tarifi ir vēl tumšāka lieta!


Iniciatīva par enerģētisko pašpietiekamību - Enerģiju Katram!
 
Bilde: