Visām Latvijas pašvaldībām
(pēc pievienotā adresātu saraksta)

Aicinājums pašvaldībām publicēt informāciju savos informatīvajos izdevumos


Aicinām pašvaldības savos informatīvajos izdevumos publicēt Latvijas pilsoņiem aktuālu informāciju par demokrātiskām iespējām paust viedokli izsludinātajā likumu ierosināšanā vai tautas nobalsošanā.

Latvijas valsts iekārta paredz likumdošanas iniciatīvu arī pilsoņiem, ļaujot tiem iesniegt vēlētāju iniciatīvu Centrālajā vēlēšanu komisijā, lai vāktu parakstus tās atbalstam. 

Aicinām arī pašvaldības atbalstīt demokrātiskos procesus Latvijā un palīdzēt ar aktuālas informācijas sniegšanu Latvijas iedzīvotajiem.


Kāpēc tas būtu pašvaldībai jādara?
 • Likums “Par pašvaldībām”¹ nosaka pašvaldību tiesības izdot informatīvos izdevumus, kuros informē vietējos iedzīvotājus par pašvaldības aktuālo funkciju izpildi. 
 • Likums “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” paredz, ka katram vēlētājam, par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosināšanu, vai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, jāapliecina paraksts pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. 
 • Latvijas pilsoņiem ir svarīgi saņemt aktuālo informāciju par iespējām piedalīties demokrātiskos procesos un paust savu gribu par būtiskiem jautājumiem. Tas palīdz veidot sabiedrības piederības sajūtu valstij, būt uzklausītam un saprastam. 
 • Šobrīd notiek parakstu vākšana par vēlētāju iniciatīvām vairāku likumu ierosināšanā, bet diemžēl ne visiem Latvijas pilsoņiem ir  pieejama informācija un līdz ar to tiek liegta iespēja paust savu viedokli būtiskos jautājumos. Papildus minētājam, pat situācijās, kad iedzīvotāji ir informēti par ierosinātajām vēlētāju iniciatīvām, iedzīvotājiem ir ļoti sarežģīti atrast aktuālo informāciju, kur tieši savā pašvaldībā vērsties, lai apliecinātu parakstu un atbalstītu izsludinātās vēlētāju iniciatīvas, kā arī nav zināmi visi nosacījumi par pakalpojuma maksu. Īpaši aktuāli tas ir mazaizsargātākajām personu grupām, senioriem.

Lai palīdzēt Jūsu pašvaldības iedzīvotājiem būt informētiem par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā pielikumā ievietoto informāciju.

Lūdzam darīt zināmu Jūsu lēmumu par informācijas publicēšanu! 


14.1 pants. Pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu — periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju, un tas ir pieejams bez maksas.

Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus.Jau iepriekš pateicībā, 

Biedrības “Vecāku Alianse valdes priekšsēdētāja A.Jēkabsone
www.vecakualianse.lv | www.facebook.com/vecakualianse
Ģimenes atbalsta biedrības “Ģimenes akadēmija” valdes locekle I.Apsīte
www.gimenesakademija.lv | www.facebook.com/gimenesakademija


Pielikums

Pašvaldību informatīvajā izdevumā izvietojamā informācija:

"Cienījamie iedzīvotāji, šobrīd jūsu demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas 3 vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu. 

1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021)

Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs: "Latvijas vīru biedrība"

2. Likums par 2012.gada 8.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanu (25/09/2021)

Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma ”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinātājs: "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā"

3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022)

Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā.  Ierosinātājs: "Brīvību tautai"

Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldību speciālista (Vārds, Uzvārds, telefona.Nr. adrese)

Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv."


Adresātu saraksts

 1. Aizkraukles novada pašvaldība
 2. Alūksnes novada pašvaldība
 3. Augšdaugavas novada pašvaldība
 4. Ādažu novada pašvaldība
 5. Balvu novada pašvaldība
 6. Bauskas novada pašvaldība
 7. Cēsu novada pašvaldība
 8. Daugavpils valstpilsētas pašvaldība
 9. Dienvidkurzemes novada pašvaldība
 10. Dobeles novada pašvaldība
 11. Gulbenes novada pašvaldība
 12. Jelgavas novada pašvaldība
 13. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
 14. Jēkabpils novada pašvaldība
 15. Jūrmalas valstpilsētas pašvaldība
 16. Krāslavas novada pašvaldība
 17. Kuldīgas novada pašvaldība
 18. Ķekavas novada pašvaldība
 19. Liepājas valstpilsētas pašvaldība
 20. Limbažu novada pašvaldība
 21. Ludzas novada pašvaldība
 22. Līvānu novada pašvaldība
 23. Madonas novada pašvaldība
 24. Mārupes novada pašvaldība
 25. Ogres novada pašvaldība
 26. Olaines novada pašvaldība
 27. Preiļu novada pašvaldība
 28. Rēzeknes novada pašvaldība
 29. Rēzeknes valstpilsētas pašvaldība
 30. Rīgas valstpilsētas pašvaldība
 31. Ropažu novada pašvaldība
 32. Salaspils novada dome
 33. Saldus novada pašvaldība
 34. Saulkrastu novada pašvaldība
 35. Siguldas novada pašvaldība
 36. Smiltenes novada pašvaldība
 37. Talsu novada pašvaldība
 38. Tukuma novada pašvaldība
 39. Valkas novada pašvaldība
 40. Valmieras novada pašvaldība
 41. Varakļānu novada pašvaldība
 42. Ventspils novada pašvaldība
 43. Ventspils valstpilsētas pašvaldība