Velesanu_kampanu_metodika
Latviešu valodā šī ir pirmā grāmata, kas sniedz vispusīgas un nopietnas rekomendācijas partiju un apvienību priekšvēlēšanu kampaņu rīkotājiem un kandidātiem. Tā sniedz ieskatu, kā dažas partijas ar prasmīgu rīcību gūst vēlētāju atbalstu, un kāpēc citas neglābjami zaudē. Autoru kolektīva ieteikumi balstās uz nopietniem personīgiem pētījumiem.
Grāmatas 220 lappusēs izklāstītās zināšanas praktiski ir psiholoģiskais ierocis – kā manipulēt ar cilvēkiem, sabiedrisko domu, lai nokļūtu pie varas. Tieši tādēļ – kā uzsver grāmatas autori – ir svarīgi, kaut saturs it kā veltīts šauram lokam – lai par šiem paņēmieniem zinātu. Grāmata domāta ne tikai kandidātiem un kampaņu rīkotājiem, bet arī kā palīgmateriāls sabiedrisko zinātņu studentiem un pasniedzējiem un citiem praktiskās politikas interesentiem.

Autori saka: “Mūslaiku politiskā dzīve atklāj bēdīgu ainu. Dažādi politiskie spēki sacenšas savā starpā nevis kompetencē, iniciatīvā, erudīcijā un pieredzē, bet gan kārto rēķinus, mežonīgi kritizē sāncenšus un tādā veidā pilsoņiem liedz, pēc būtības, iespēju izvēlēties cienīgākos. Ļaudis tiek izsisti no pierastā līdzsvara, tiek uzkurinātas viņu emocijas, lai tos politiski angažētu: apjukušus un samulsinātus ir vieglāk pārvilkt savā pusē. Šīs darbības ir bīstamas sabiedrības veselībai kopumā, ietver draudus tās pastāvēšanai, veselumam un liedz, galu galā, perspektīvas valsts izejai no krīzes.
Tamlīdzīgas rupjas politiskās cīņas metodes nedrīkst pieļaut tāpat, kā medicīnā nav pieļaujama bezatbildība un nekompetence. Bez tam, šīs rupjās metodes neatļauj atklāties tiem jaunajiem un cienīgajiem, kas var sniegt daudz laba savai valstij.”

Godīgumu politikā, deputātu atbildību vēlētāju priekšā – to vēlamies mēs visi.
 
Instrukcija vēlēšanu novērotājiem - vēlēšanu norises kontrole (DOC)

Grāmata "Īsākais ceļš uz varas Olimpu jeb vēlēšanu kampaņu metodika" 35.nodaļas

Atklājot varas veidošanās mehānismu aizkulises, grāmata dod iespēju izvērtēt arī pašreizējos procesus.

Izdevniecība "Sfinks". Taganroga, 1995.gads.