Atsaucoties Poltiskās partijas “Likums un kārtība” operatīvās darba grupas aicinājumam, šā gada 14.jūnijā publiskā sapulcē par situāciju saistībā ar covid ierobežojumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un diskrimināciju pret nevakcinētajiem, biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” ir nosūtījusi vēstuli ar aicinājumu un priekšlikumiem.

  1. Novērst diskrimināciju - izglītībā, veselības aprūpē, nodarbīnātībā
  2. Novērst ierobežojumu Satversmes 64. un 65. pantu izpildei (tautas likumdošanas tiesība) - (atcelt negodīgos 08.11.2012. grozījumus likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”) -  kuri ar PIECKĀRŠU sodu-bloķēšanas barjeru uzlikšanu vēlētājiem likvidē pašu pamatu - vēlētāju tiesību iesniegt likumprojektus Saeimā.

www.atvertaparvaldiba.lv/lv/aktualitates/205-balsosana-2020-2021-parakstisanas-pret-2012-gada-grozijumiem-pilsonu-balsosanas-ierobezojumiem-likumu-atcelsana-un-ierosinasana 

Jāatgriežas ir pie Satversmes sapulces 20.06.1922. likuma normas - likumrojektu ierosina 1 000 (viens tūkstotis) vēlētāju (modifikacija - 10 tūkst) 

Tālāk OTRĀ etapā valsts / pašvaldības un CVK palīdz:  apziņo visus 1,55 milj vēlētājus, par iespēju - ja likumprojektu atbalsta 1/10 vēlētāju, tad šis likums iet uz nobalsošanu vispirms Saemā.

Būtiskākā atšķirība - tauta Latvijā  ir pastāvīgi darbojošs likumdevējs, kura centrālais darbs ir: apstiprināt Saeimas likumus 

Nodod Saeimas likumu tautas nobalsošanai prezidents trīs gadījumos:

a) pēc prezidenta ieskata 

b) pēc trešdaļas Saeima deputātu pieprasījuma 

c) pašu vēlētāju ierosinātos - ja nav pieņēmusi Saeima.

Tieši tāpēc, ka tauta ir pastāvīga “Lordu palāta”, nevar tai uzbāzties it neviens no malas. Suverēna garantija pastāv t.s. “likumdevēja svars” jeb norma - tautas nobalsošanu sasauc 1/10 vēlētāju jeb 155 000.  Ja lieta ir pietiekami nopietna un pamatota, tad atbalsts būs

Netiešā veidā, DIVAS PAKĀPES un lielais skaits 1/10 vēlētāju (155 000) ir bijusi tā bremze, kura lidz šim ir pasargājusi (pat it kā ačgārnā veidā - ar pasivitāti) legalizēt sliktus likumus. Pat padomju laikā nav rīkotas nobalsošanas apstiprināt sliktus likumus - nevar neviens uzspiest nobalsošanai. 

Respektīvi, nevis jālikvidē Satversmē noteiktā norma 1/10 vēlētāju, bet ir jāatjauno valsts atbalsts vēlētājiiem sapulcēties šādā skaitā, sākuma iniciatīva pēc 1995.gada likuma - pirmā etapā 10 tūkst. vēlētāju iesniedz likumprojektu CVK, otrā etapā - valsts palidz savākt pārējo 1/10 vēlētāju parakstus iesniegšanai Saeimā.

 
  1. Mudināt pilsoņus apzināties sevi par Latvijas mantiniekiem un saimniekiem, savas, tiesības un pienākumus, izglītoties uzņēmumu u.c. pārvaldē, mācīties efektivitāti. Ar šo pieredzi  dot uzdevumu saviem pilmvarniekiem Detalizēti ir studējams Civillikumā paredzētais pilnvarnieku atbilsības regulējums. Līdzīgi - pilnvarnieki ir deputāti, Satversmē ir aizliegums ņemt koncesijas (izmantot amatu savtīgi).

Ar piemēriem rādīt, kā gaidot "laimes lāci" un, izvairoties, cilvēki faktiski atsakās no savām tiesībām un pazaudē to kas ir bijis. 

  1. Katram pilsonim ir tiesības iesniegt Saeimā iebildumus un rosinājumus. Pareizi ir - ja priekšlikumi tiek iesniegti ar anotāciju, visiem saprotami. Nepareizi ir - sabiedrību ieraut parakstu vākšanas kampaņās (Individuāli, Mana balss u.c.), kas pēc būtības imitē aktīvu darbību, pazaudējot fokusu uz vajadzības risināšanu, un amatpersonu atbildību par pienākumu pildīšanu. Parakstu skaits nemazina/nepalielina prasības nozīmi.

www.atvertaparvaldiba.lv/lv/viedokli/196-ivars-redisons-vara-pieder-tautai-kadas-ir-izpildes-sviras 

  1. Novērst negodīgu likumu virzīšanas steidzamības lietojumu, tā jauc valsts struktūru, jo ir pretrunā Satversmei, rada iespēju apiet sabiedrību, veido tiesisko nihilismu, ļauj “izdzīt” likumprojektus, gatavotus šaura loka interesēs.

Saeimas Kārtības rullī - mainīt divus nepareizus pantus, kas ļauj manipulēt ar steidzamību (steidzamība ir izņēmums, kura kārtība ir Satversmes 75. pantā) 

www.atvertaparvaldiba.lv/lv/viedokli/927-par-etikas-parkapumu-likumdeveju-negodigs-steidzamibas-lietojums-jauc-valsts-strukturu 

  1. Rosināt likumprojektu par Saeimas deputātu, ministru, valsts sekretāru personisko materiālo atbildību.

www.atvertaparvaldiba.lv/lv/paveiktais/44-pieteikums-cvk-parakstu-vaksanai-likumprojektam-par-saeimas-deputatu-ministru-un-valsts-sekretaru-personiski-materialo-atbildibu-2015 Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!