Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Reģistrācijas Nr. 90000081852 
Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939

Rīgā, 2022. gada 30. martā. Nr.21

Par nelikumīgu aģitāciju ar CVK lēmumu Nr. 4 izsludinātajā parakstu vākšanā
 
Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 22.02.2022 lēmumu Nr.4 "Par parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par likumu "Grozījumi Likumā par ostām"" izsludināta un notiek parakstu vākšana no 10.03.2022. līdz 08.04.2022 visā Latvijā un LR konsulātos ārvalstīs.

Mūsu skatījumā, no CVK puses ir veikts apjomīgs darbs.

CVK ir izveidojusi kvalitatīvus plakātus, kuros nepārprotami redzams, ka paraksta 10.03.-08.04. tautas nobalsošanas sasaukšanu.
Par parakstu vākšanas kārtību Latvijā un ārvalstīs ir pieņemtas CVK instrukcijas. Noteikts pienākums pašvaldībām un konsulātiem informēt vēlētājus, tajā skaitā arī vietējās avīzēs, uzdots darboties, lai parakstīšanās būtu ērta vēlētājiem. Ir arī pienākums komisijai izbraukt pie vēlētāja.
CVK ir panākusi finansējumu 828 952 eiro. No tā pašvaldībām izsniegti 576 390 EUR (11.03.2022. lēmums Nr.9). Salīdzinot, tagad ir pat divreiz lielāks nodrošinājums kā bija 2020. gada parakstu vākšanā. 

Ikvienam pilsonim bez izņēmuma ir jāzina, kad un kur Latvijā notiek CVK izsludināta konstitucionāla (Satversmē nosaukta) procedūra: tiešā likumu lemšana tautas nobalsošanā. Ja kādam nav laikus paziņots, tad ar šo neizdarību pilsonim ir liegta iespēja piedalīties lemšanā. 

Mūsu biedrība saskata, ka notiek izdomājumu tiražēšana medijos un pilsoņu iespaidošana, lai tie apjuktu, neizmatotu savas tiesības un neietu parakstīt lēmumu rīkot tautas nobalsošanu.

20.03.2022. raidījumā "de facto" pārraidīts CVK darbu diskreditējošs sižets ar titriem "par valsts naudu sarīkota parakstu vākšana tuvojas fiasko", par it kā bezjēdzīgu 828 952 eiro izšķērdēšanu tautas nobalsošanas sasaukšanai, kuru parakstīt pilsoņi nenāk. Portāls TVNet.lv raksta "Atšķirībā no vēlēšanām, parakstu vākšanā CVK nedrīkst cilvēkus īpaši aicināt, jo parakstīties jānāk nevis visiem, bet tikai tiem, kas uzskata, ka ostām nav jākļūst par valsts uzņēmumiem", šo izteikumu esot teikusi CVK priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa. 

Neticam, ka CVK priekšsēdētāja nesaprot, ka parakstīšanās nav pret likuma pieņemšanu, bet par Prezidenta lēmumu nodot likumprojektu visas tautas nobalsošanai. Videoierakstā, to saka diktors aizkadrā, bet ekrānā rāda K.Bērziņu. Sižets ir samontēts tā, ka maldina skatītājus un lasītājus.

Faktiski, raidījums veic likumā aizliegtu aģitāciju pret referenduma sasaukšanu un līdz ar to rodas jautājums, kas šo aģitāciju apmaksā.          

Pēc parakstu vākšanas, CVK būs vajadzīgs aptuveni mēnesis laika, sagatavot tautas nobalsošanu - nodrukāt balsošanas zīmes, sagatavot urnas u.c. darbības, atbilstoši likumam. Paredzami, tautas nobalsošana var notikt 2022. gada maijā. Tagad martā-aprīlī, bez balsošanas zīmēm, bez urnām un bez balsu skaitīšanas komisijas nav iespējama balsošana par Ostu likumu. Pirms nobalsošanas, nedrīkst vēlētājus iespaidot.
 
TV žurnālistiem vairāk būtu jāinteresējas par  budžeta naudas 1 984 801 EUR izmaksu  partijām, par šīs naudas izmantošanas lietderību?  (Skat. 17.01.2022 info KNAB web-lapā).
            
Ja prezidents ir apturējis likumu un nodevis lemt tautai, tad bez ierunām ir jāpilda Satversme un jāļauj šai lemšanai notikt. Tas nāktu par labu visiem. Ja likums labs, tad tauta to apstiprina. Ja likums slikts – nav traģēdija, ja likumu neapstiprina un liek autoriem to pārstrādāt vai atsaukt. Patiesi, nav skaidrs, kāpēc likuma autori un opozīcija nenāk sabiedrības priekšā, izvairās sniegt skaidrojumu un aprēķinus?

Satversmes ievadā ir rakstīts:  "Latvijas tauta aizsargā savu suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu".
Augstākais likumdevējs Latvijā ir tauta. (Satversmes 2., 64. panti).
Jebkādā formā veikta kavēšana sasaukt tautas nobalsošanu apdraud gan suverenitāti (tautas varu), gan demokrātiju (balsošanas brīvību) – abus vienlaikus.
        
Izpildot  Latvijas pamatlikumā - Satversmes preambulā ietverto pilsoņu pienākumu aizsargāt tautas suverenitāti un Latvijas valsts demokrātisko iekārtu, pilsoņu dibinātā biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" iestājās par novērotāju parakstu vākšanā, kura izsludināta ar CVK 22.02.2022. lēmumu Nr.4 un notiek laikā no 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim.

Lūdzam Padomi veikt nepieciešamās darbības, lai plašsaziņas līdzekļos nenotiktu likuma pārkāpums - maldinošas informācijas izplatīšana un aģitācija pret parakstu vākšanu, kas izsludināta ar CVK 22.02.2022. lēmumu Nr.4. 

 

Iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmoguBiedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!