Mandātu. Ētikas un iesniegumu komisija
Jēkaba ielā 16/221, Rīga, LV-1811

Komisijas prezidijam:
Janīna Kursīte-Pakule, priekšsēdētāja
Vitālijs Orlovs, priekšsēdētāja biedrs
Aldis Adamovičs, sekretārs

Komisijas locekļiem:
Iveta Benhena-Bēkena
Ilmārs Dūrītis
Raivis Dzintars
Edgars Kronbergs
Ainārs Latkovskis
Linda Medne
Artūrs Rubiks
Andris Skride
Jānis Vucāns
Normunds Žunna

Rīgā, 2021. gada 12. augustā

Lūgums deputātu komisijai iesniegt Saeimā likumprojektu “Grozījumi Saeimas Kārtības ruļļa 93. pantā nn 54. pantā’'
kas noregulētu steidzamības statusa likumprojektiem piešķiršanu atbilstoši Satversmes 75. panta (likumu steidzamība) prasībām

Valsts prezidents Egils Levits 11.12.2020 paziņojumā Nr. 17 nosauc nepareizību faktus 13. Saeimas darbā. Tajā skaitā, bez vajadzības tiek lietots steidzamības statuss likumprojektiem. Daži steidzamie likumi nav pienācīgi izstrādāti. Rezultātā rodas grūti labojams brāķis likumā, tiek radīti zaudējumi iedzīvotājiem.

Pārlapojot presi, var uzzināt līdzīgus piemērus. Saeimā ir paaudžu maiņa. Darba dokumentā - Saeimas Kārtības rullī nav skaidri rakstīts ikvienam cilvēkam saprotami, pamats un kārtībā piešķir Saeima steidzamības statusu likumprojektam.

Steidzamības atcelšana Kārtības ruļļa 93. pantā ir saprotama - atceļ pēc 10 deputātu priekšlikuma. Lasot 93 . panta tekstu, ir norāde par steidzamības kārtību lasīt 54. pantu. Atverot redz: steidzamības noteikšana rakstīta 54. pantā kā “abrakadabra”:

,,93. Pēc atbildīgās komisijas vai, desmit deputātu priekšlikuma Saeima ar klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu var atcelt lēmumu, ar kuru likumprojekts atzīts par steidzamu (54. p.)"

54. (1) Gadījumos, kas paredzēti 8.pantā, 31.panta otrajā daļā, 40., 41., 49., 51., 52., 65., 77., 82.pantā, 84., 90., 92., 93., 98., 104, 117., 117., 127., 133., 135., 136., 140. un 142. Pantā, pirms balsošanas vārdu dod tikai diviem deputātiem: vienam — par, otram — pret priekšlikumu un ne ilgāk kā piecas minūtes katram.

(2) Ja priekšlikuma iesniedzējs pats aizstāv savu priekšlikumu, uzskatāms, ka viņš ir runātājs «par» „.

Skaidrību nevieš arī citi panti. Pielikumā pantu izkopējums, kuros vārdi „steidzam- “. Mūsuprāt, pareizi būtu Kārtības rullī sniegt Satversmes 75. panta izklāstu.

Ar steidzamības lēmumu deputāti ierobežo prezidentu, liedz viņam iespēju labot iespējamās deputātu kļūdas. īpaši bīstamas sekas ir kļūdām likumprojektos, kuri skar cilvēku ikdienas dzīvi un ģimeņu vajadzības. Var nomirt cilvēks. Piemēram, cieta desmitiem ģimeņu, sabruka veikals Zolitūtē. Tiesa secināja: haoss likumos.
Likumu steidzamība ir ārkārtas izņēmums. Galējā nepieciešamība.
Balsojot likuma steidzamību, deputāti, pēc būtības - atstumj prezidentu no pienākumu izpildes, kurus prezidents uzņēmās savā solījumā (Satversmes 40. pants).
Jebkura atkāpe un izņēmums no Satversmes lemjama ar 2/3 vairākumu.

Satversmes 75. pantā noteikti ierobežojumi prezidentam:
75. Ja Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem likuma steidzamību, tad Valsts Prezidents nevar prasīt šāda likuma otrreizēju caurlūkošanu, to nevar nodot tautas nobalsošanai un tas ir izsludināms ne vēlāk kā trešā dienā pēc tam, kad Prezidents pieņemto likumu saņēmis

Divu trešdaļu vairākums ir no visu Saeimas locekļu skaita.
Saeimā ir 100 deputāti, 2/3 = 67 deputāti. Analogi, kā Saversmes 51. pantā „(..) Saeima slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu balsu vairākumu, var nolemt atlaist Valsts Prezidentu (..)“

Lūdzam komisiju iesniegt Saeimā likuma projektu “Grozījumi Saeimas Kārtības ruļļa 93. pantā nn 54. pantā”, kas noregulētu steidzamības statusa likumprojektiem piešķiršanu atbilstoši Satversmes 75. panta prasībām


Valsts prezidenta 2020. gada 11. decembra paziņojums Nr. 17 “Par valsts budžeta likumu paketi 2021. gadam”

 

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!