Latvijas Republikas Saeimai
Jēkaba ielā 11, Rīga, LV-1811
www.saeima.lv 

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā”
Graudu iela 68a, Rīga,  LV-1058
www.atvertaparvaldiba.lv

Atklāta vēstule, aicinājums 14. Saeimas deputātiem.

Apsveicam jaunievēlētos deputātus ar ievēlēšanu Saeimā. Atgādinām, ka Jūs pulcējaties vēsturiskā brīdī - I Saeimas sanākšanas simtgadē un Latvijas Satversmes spēkā stāšanās simtgadē. Novēlam būtiski atjauninātam Saeimas sastāvam būt cienīgiem tautas priekšstāvjiem, Satversmes gara tālāk nesējiem!

Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” (turpmāk tekstā – biedrība)  aicina 14. Saeimu turpināt skatīt likumprojektu Nr.438/Lp10 - grozījumi Satversmes 65. pantā: piešķirt pašvaldību domēm likumu ierosināšanas tiesības. Šo likumprojektu Saeima balsojot jau tika pieņēmusi skatīšanai. Tagad 14. Saeima var lemt turpināt skatīšanu. https://titania.saeima.lv/LIVS10/SaeimaLIVS10.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=438/Lp10 

Atjaunot deputātu vienlīdzības principu komisijās, t.i. pieņemt komisiju izveidošanas noteikumus līdzīgus, kā  jau bija 1., 2., 3., 4. Saeimās un arī 5., 6., 7. Saeimās. Vienlīdzības principa būtība: komisijā no katras frakcijas ne vairāk kā 2 deputāti. 

Biedrības ieskatā pašlaik nepareizi tiek piedāvāts pirmajā sēdē balsot par mazākuma tiesības ierobežojošu formulu. 13. Saeimā pastāvēja nepareiza 13. Saeimas aritmētika-formula: katrā komisijā līdz 5 deputātiem no lielās frakcijas, bet no mazākas - 1 vai 2 deputāti. Ar šādu formulu Saeimas komisijas nespēj vispusīgi spriest, bet tās pakļaujas vienpusīgam partijas vai biznesa diktātam.  Rezultāts: steidzamības, brāķa likumi, kaitējums vēlētājiem.

Biedrības ieskatā uzsvērtā skaitliskā nevienlīdzība komisijās izveido apstākļus, kuri ir krasā pretrunā Satversmes negrozāmajam pamatam, 6., 14, 32. pantiem. Balsošanai ir plenārsēde. Bet komisijā ir vajadzīga vispusīga izpēte, analīze, kas prasa gudrību un pieredzi, nevis balsošanas mašīna! Faktiski, šī formula komisijās likvidē deputātu brīvību un liedz tiem iespēju īstenot vēlētāju pārstāvību.

Biedrība arī vērš uzmanību, ka 13.Saeimas darbības laikā Valsts prezidents E. Levits pat trīs reizes savulaik pieprasījis pārtraukt nepareizo praksi Saeimā. Iebilstam nepamatotām steidzamībām, ar kurām izrauj caur Saeimu greizus  likumprojektus apejot Valsts prezidenta tiesības likumu neizsludināt. Bet greizums ir tiešas sekas tam, ka ir greizi komisiju izveides noteikumi - kuri pilnība likvidē deputātu vienlīdzību komisijās un pakļauj diktātam bez domāšanas akceptēt jebkuru lēmumu, kāds ir komisijai pasūtīts "no augšas". Ja skata vēsturi, tad 5., 6. Saeimā, arī 7. Saeimā komisijās bija līdz 2 deputāti no frakcijas, kas garantēja ka viedokļus var izteikt un tos apspriest.,  Arī no mazākuma komisija varēja pieņemt un atbalstīt likumprojektu, virzīt to uz sēdi. Iztika bez aritmētiskā diktāta komisijā. Pie agrākā komisiju nolikuma, kas ļāva uzskatu brīvību komisijās mazāk likumu tika apstrīdēti Satversmes tiesā.

Ja vara pieder tautai - tad loģiski, arī tautas vietniekiem vajag plašas pilnvaras lai pildītu vēlētāju uzdevumus, deputātam personisko neatkarību lemt pašam, nevis partijas, koalīcijas padomes un citi nekonstitucionāli partiju veidojumi, kas nosaka deputāta balsojumu.

 

Rīgā, 2022.gada 28.oktobrī 

Iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmoguBiedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!