Centrālajai Vēlēšanu komisijai
Smilšu ielā 4, Rīgā, LV-1050


Rīgā, 2022.gada 26.augustā. Nr. 33.

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu  un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22. un 23.pantu lūdzam reģistrēt likumprojektu „Likums par 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”.

Biedrības „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” dibinātāji ir 16 fiziskas personas (visi - LR pilsoņi), biedrība ir reģistrēta un darbojas Latvijas likumos noteiktajā kārtībā un ir tiesīga ierosināt reģistrēt likumprojektu, iesniegšanai Satversmes 65. un 78. pantu kārtībā. 

Likuma projekts ir izstrādāts, ievērojot „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumu” prasības (Ministru kabineta 03.02.2009. noteikumi Nr.108). Likuma projekta teksts tika atzīts par pilnībā izstrādātu jau 2014.gadā, arī iepriekšējā, 2021.gadā CVK pievienojās šim atzinumam. (CVK 24.09.2021. lēmums Nr.51). Atbilstības noteikšanas kritēriji nav mainījušies.

Likums neaizliedz pieteikt likumprojektu atkārtotai parakstīšanai.

CVK ir informēta par konstatētiem apgrūtinājumiem, kuri kavēja iepriekšējo likumprojekta parakstīšanu, un nebija atkarīgi no iniciatoriem. 2022.gada martā-aprīlī notika cita konstitucionāla procedūra atverot vēlēšanu iecirkņus – parakstīšanās par prezidenta apturētu likumu. Bez tam parakstu pliecināšanas vietās parakstīšanu kavēja Latvijā izsludinātais ārkārtas stāvoklis COVID-19 karantīnai.

Ar CVK 29.07.2021. lēmumu Nr.47 bija reģistrēts citas biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegts likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". [110.pantā - Ģimenes, vecāku un bērna tiesības]. Parakstīja kopskaitā 58 722 vēlētāji.  (Skat. https://www.cvk.lv/lv/iniciativas/veletaju-iniciativas/iniciativas-par-kuram-parakstu-vaksana-noslegusies/likumprojekts-grozijums-latvijas-republikas-satversme-30-07-2021 )

Slēguma apspriedē "Latvijas vīru biedrība" informēja, ka vēlētāju interese bijusi augsta, visai ticami, būtu pārvarēts 155 000 parakstu slieksnis. Taču bijis daudz ārēju šķēršļu. Tajā skaitā, novērots, ka vēlētāju ap 20% mēģinājumu parakstīt elektroniski bijuši nesekmīgi. 

Minētie fakti nav jauni apstākļi. Tie apstiprina Valsts prezidenta izteiktās aizdomas divas reizes nododot likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai, ka likuma grozījumos paredzētā atteikšanās no divu posmu principa parakstu vākšanā par likumu ierosināšanu varētu būt apgrūtinājums vēlētājiem izpildīt Satversmes 65. panta tiesību, negarantē vēlētāju tiesību ievērošanu un līdz ar to neatbilst Satversmes 1.pantam.

Dzīve apstiprina, ka biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” rosinātais likumprojekts nav zaudējis aktualitāti, un biedru sapulce 22.08.2022. nolēma pieteikt likumprojektu reģistrācijai CVK atkārtoti. 

Lūdzam CVK reģistrēt likumprojektu vēlētāju parakstīšanai. 

Vienlaikus lūdzam pieteikumu izskatīt ātrāk, ievērojot apstākli, ka ekspertu atzinumi par likumprojektu ir saņemti. 

Pielikumā:  1) likumprojekts „Likums par 2012.gada 8.novembra likuma „Grozījumi likumā „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu”, (uz vienas lapas).

2) biedrības atbilstību likuma prasībām apliecinoši dokumenti.

3) Latvijas Valsts prezidenta divas vēstules Saeimai, nr.232 no 28.06.2012., un nr.447 no 27.11.2012.Biedrības uzdevumā: Andrējs Krūmiņš


Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!