Latvijas Satversmes sapulces plenārsēdē 1920. gada 27.maijā pieņemtā


Deklarācija par Latvijas valsti.

  1. Latvija ir patstāvīga un neatkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu.
  1. Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai.

Satversmes Sapulces prezidents J.Čakste

Satversmes Sapulces sekretārs R.Ivanovs


Publicēts: Latvijas pagaidu valdības oficiālajā laikrakstā “Valdības Vēstnesis” Nr.125, 07.06.1920