AttiecibuStrukrūra_1922.png


Dzīvības_Spēks_Veselīga_Pasaule.png


Tautas_Suverēnā_vara.png

Demogrāfiskais kritums

Tautas skaitīšanas dati:  latviešu skaits    

1897. gadā              1 318 617

2011. gadā              1 285 136

2021. gadā              1 249 647
Biedrība “Atvērtās Pārvaldības Partnerība Latvijā” - Dialogam starp pilsoņiem un valdību!