Par mums

Pamatlikumā noteikts, ka tautas pienākums ir aizstāvēt savu suverenitāti, tostarp, ar pilsoniskiem līdzekļiem.

Tāpēc, pildot pamatlikuma pienākumu, domubiedru grupa ir pulcējusies, lai apkopotu ieteikumus, kā Satversmes ietvaros rūpēties par sevi, savu ģimeni, savu valsti un kā lietot starptautisko līgumu sniegtās iespējas Latvijas labā.